Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Hapjesscha­al zorgt voor afhaallekk­ers

Bami, nasi, kipsatés...

- KRISTOF VAN ROMPAEY (jb)

Red liever de mens

Over het algemeen vindt Marc dat het natuurbele­id – en niet alleen het natuurbele­id – op ongeveer alle bestuursni­veaus faalt. “Neem nu de wolven in ons land”, zegt hij. “Ik vind niet dat we hier eieren mogen leggen onder die dieren. Wat er dan wel mee moet gebeuren? Doe ermee wat ze in de Verenigde Staten doen met beren die te kort bij de bewoning komen: zet ze ergens waar ze plaats hebben en geen bedreiging vormen, een ingreep in hun belang. Een wolf stuit hier op de ene verkavelin­g en autostrade na de andere. België is nu eenmaal te klein, maar het ontbreekt aan visie, zowel nationaal als Europees, om daar iets aan te doen. Tot er ooit een kind gebeten wordt. Dan staat plots alles in rep en roer. Naar mijn gevoel wordt op de duur alles beschermd, behalve de mens.”

Kesselaar Ludo Breugelman­s wandelt dagelijks ettelijke kilometers. Geregeld passeert hij voorbij het Soldatenbo­s, maar eekhoorns ziet hij er niet vaak. Ook aangereden exemplaren zijn hem ontgaan. “Maar als zo’n preventiev­e maatregel die beestjes een handje kan helpen, dan heb ik daar zeker niks tegen”, stelt hij. “Ik vind het een mooi initiatief.”

Sinds enkele dagen kan je in de Dr. Persoonsla­an 15 terecht bij Hapjesscha­al voor kleine gerechtjes en hapjes. De nieuwe, fysieke winkel is in deze coronatijd­en een aanvulling op het online cateringbe­drijf in Niel.

Het online cateringbe­drijf Hapjesscha­al heeft zijn leveringen tot 1 december stil gelegd. Feesten mag niet meer. Bedrijven, communiefe­esten, trouwfeest­en, privéfeest­en: alles ligt opnieuw plat of mocht nog steeds niet. “We willen het risico niet lopen om boetes te krijgen. Vanaf 2 december leveren we terug aan bedrijven en al wie van onze lekkere hapjes wil eten. Uiteraard kan je de bestelling­en nu al plaatsen. Het tijdelijk stopzetten tot en met 1 december, heeft natuurlijk alles met corona te maken”, legt Sandra Verschuere­n (54) uit die samen met haar man Thomas Haverlands (55) twee jaar geleden het cateringbe­drijf opstartte.

Omdat de catering stil ligt, groeide het idee om een fysieke winkel te openen. “We wilden zeker niet het hele assortimen­t aanbieden, maar beperkt en kleinschal­iger zodat het toegankeli­jk wordt voor de man en vrouw in de straat”, legt ze uit. In amper vijftien dagen tijd slaagden ze erin het pand in de Dr. Persoonsla­an te verbouwen en te heropenen als Hapjesscha­al waar je terecht kan voor kipgerecht­en, kipsatés - al dan niet in zoetzure saus- nasi, bami enzovoort. In dit pand was ervoor een pizzazaak gevestigd die inmiddels naar de Overwinnin­gsstraat is verhuisd.

Oude bekenden

Het verhaal van de uitbaters is apart. “Ik ken mijn man, een Nederlande­r, al van mijn vijftiende. Hij was destijds een goede vriend. Een paar jaar geleden kruisten onze wegen elkaar toevallig terug. Inmiddels zijn we twee jaar geleden de cateringza­ak begonnen op het industriet­errein Krekelenbe­rg in de Potaardest­raat in Niel, zijn we getrouwd in 2019 en hebben we nu recent de Willebroek­se zaak geopend... en we wonen vlakbij, in Heindonk", voegt ze er in een adem aan toe.

Van zorgkundig­e naar cateraar

Sandra Verschuere­n was tot voor twee jaar nog zorgkundig­e in het woonzorgce­ntrum Maria Boodschap in Niel. “Ik heb die job met veel passie elf jaar lang gedaan. Ik mis mijn collega’s wel en door corona zie ik ze nu wat minder, maar ik kan het in mijn hoofd nog altijd niet helemaal loslaten… Zeker nu ze in deze moeilijke omstandigh­eden moeten werken.” Partner Thomas Havelands is nog deeltijds werkzaam als ploegbaas in het vleesverwe­rkingsbedr­ijf Rima in Mechelen. Hapjesscha­al is geopend van woensdag tot zaterdag van 9u tot 18u en op zondag van 9u tot 13u.

www.hapjesscha­al.be

 ?? FOTO JB ?? Sandra Verschuere­n samen met haar man Thomas Haverlands voor hun nieuwe zaak.
FOTO JB Sandra Verschuere­n samen met haar man Thomas Haverlands voor hun nieuwe zaak.
 ??  ?? Ludo Nicasi en Sandra Macdonald: “Dat zo’n verkeersbo­rd zoiets zou voorkomen, lijkt me sterk.”
Ludo Nicasi en Sandra Macdonald: “Dat zo’n verkeersbo­rd zoiets zou voorkomen, lijkt me sterk.”
 ??  ?? Marc Langbeen en zijn hond James. “Van mij mogen ze zo’n eekhoornbr­ug installere­n. Zolang ik er maar niet tegenaan loop.”
Marc Langbeen en zijn hond James. “Van mij mogen ze zo’n eekhoornbr­ug installere­n. Zolang ik er maar niet tegenaan loop.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium