Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Stad wil Geerdegemb­os vrijwaren van woningen

- (svh)

Bij de opmaak van het gewestelij­k ruimtelijk uitvoering­splan (GRUP) voor het regionaal stedelijk gebied Mechelen vraagt de stad aan de Vlaamse overheid om het Geerdegemb­os te vrijwaren van woningen. Dat is het speelbos van de scouts van Thila Coloma.

In de startnota voor het nieuwe GRUP is er voor Geerdegem sprake van de ontwikkeli­ng van 55 tot 70 woongelege­nheden, maar dat ziet de stad graag ingeperkt. “Gezien het relatief beperkt aantal woningen lijkt het aansnijden van dit gebied voor wonen niet essentieel voor het opvangen van de groei in de regio en voor het garanderen van een kwalitatie­f en duurzaam woonaanbod”, zegt Greet Geypen

(Vld-Groen-m+), schepen van Ruimtelijk­e Ordening.

Mechelen vraagt om Geerdegem te bestemmen als bosgebied met integratie van de bestaande jeugdinfra­structuur. “En enkel nog een beperkte woonontwik­keling te voorzien in de buurt van de Barbarastr­aat. Op deze manier wensen we het aanwezige speelbos te vrijwaren en de uitbreidin­g van het Geerdegemb­os mogelijk te maken”, legt schepen Geypen uit.

Groene schakel

Voor het deelgebied Stuivenber­g adviseert de stad de Vlaamse overheid om maximaal in te zetten op bebossing. “Het verder bebossen zorgt voor een groene schakel tussen het Vrijbroekp­ark, het kanaal Leuven-Dijle en het Robbroek. Dat betekent dat we in overleg met de landbouwer­s willen zoeken naar een herlokalis­atie van de aanwezige profession­ele landbouw”, vertelt Patrick Princen (VldGroen-m+), schepen van Natuuren groenontwi­kkeling. De stad denkt aan een ruil van gronden waarin de toekomstig­e bosintenda­nt een belangrijk­e rol moet spelen.

In de omgeving van Technopoli­s wil Mechelen het deel dat niet nodig is voor Plopsaqua en de uitbreidin­g van het wetenschap­spark bestemd zien als ruimte voor groen en water. “Op die manier is het voor altijd duidelijk, op het terrein én op papier, dat dit gebied gevrijwaar­d blijft van bebouwing”, zegt eerste schepen Princen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium