Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Getest en gelukt: na 20u alcohol kopen in nachtwinke­ls

“Het is niet correct dat cafés zich wel aan regels moeten houden en nachtwinke­ls niet”

- BERT FOUBERT

Nachtwinke­ls mogen na 20u geen alcohol verkopen, maar toch kon Sint-Niklazenaa­r Wim Raes donderdaga­vond bij vijf uitbaters nog flessen porto en rum kopen. “Een schande”, klaagt hij aan. “Als cafés geen drank meer mogen schenken, dan ook nachtwinke­ls niet.”

Wim Raes is een bekend gezicht in de Sint-Niklase horeca. De gedwongen sluiting van cafés en restaurant­s is voor de man, die ook voorzitter is van de Wase holebivere­niging Tiszo, dan ook een zware dobber. Voor nachtwinke­ls werden ook nieuwe regels ingevoerd. Die moeten om 22 u de deuren sluiten en mogen na 20u geen alcohol meer verkopen.

Maar daar blijken niet alle uitbaters zich aan te houden, zo stelde Wim donderdaga­vond zelf vast. “Ik ging tussen 20 en 21u langs bij in totaal vijf nachtwinke­ls in onder meer de Plezantstr­aat, op de Grote Markt en aan Driekoning­en”, getuigt hij. “Overal waar ik om alcohol vroeg, kon ik die ook probleemlo­os kopen.”

Volgens Wim wisten de uitbaters zeer goed dat ze in de fout gingen door alcohol te verkopen. Dat blijk ook uit de geluidsopn­ames die hij maakte van de gesprekken met hen. “Je steekt de fles beter in een zakje”, vertrouwt een van de winkeliers hem toe. “Na 20 uur mag alcohol niet meer verkocht worden. Dat zijn de nieuwe regels. Je steekt alles beter goed weg, zodat niemand op straat het nog ziet”, kreeg hij ook te horen.

De domme

Zijn rondgang langs de nachtwinke­ls leverde de cavalier seul uiteindeli­jk drie flessen porto en twee flessen rum op. “Ik hield me in alle winkels van de domme”, zegt Wim. “Met deze actie wil ik aantonen dat strengere controles noodzakeli­jk zijn. Het is niet correct dat cafés zich wel aan de regels houden, maar uitbaters van nachtwinke­ls niet. De co

Wim Raes

Verdediger van de horeca ronamaatre­gelen kunnen alleen maar effect hebben als iedereen die ook naleeft.”

Woordvoers­ter Veerle De Vries van de lokale politie van Sint-Niklaas benadrukt dat interventi­eploegen elke avond controles uitvoeren bij nachtwinke­ls. En dat zowel in de week als in het weekend. “Tot nu toe hebben onze ploegen nog geen inbreuken vastgestel­d op de verkoop van alcohol en het sluitingsu­ur bij nachtwin

“De coronamaat­regelen kunnen alleen maar effect hebben als iedereen die ook naleeft.”

kels”, zegt De Vries. “Wie onregelmat­igheden zou opmerken, mag die uiteraard altijd melden. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter.

We controlere­n ook afhaaldien­sten op het sluitingsu­ur en de verkoop van alcohol.”

 ?? FOTO BFS ?? Wim probeerde in vijf nachtwinke­ls alcohol te kopen na 20u. Tot zijn verbazing lukte dat in alle vijf.
FOTO BFS Wim probeerde in vijf nachtwinke­ls alcohol te kopen na 20u. Tot zijn verbazing lukte dat in alle vijf.
 ?? FOTO BFS ?? Wim Raes kocht drie flessen porto en twee flessen rum.
FOTO BFS Wim Raes kocht drie flessen porto en twee flessen rum.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium