Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

AZ Nikolaas moet vierde Covid-afdeling openen

-

Ook AZ Nikolaas werd de voorbije dagen overspoeld met coronapati­ënten. Donderdag werden al 64 personen in het ziekenhuis verzorgd, daarvan verbleven er zeven op intensieve zorg. Het AZ schakelt nu een tandje hoger en opent een nieuwe afdeling voor Covid-patiënten. Andere zorgen worden in het ziekenhuis afgebouwd om de last te kunnen dragen.

Al die patiënten verblijven voorlopig op drie afdelingen die volledig werden afgescheid­en van de rest van het ziekenhuis.

“Maar ook op de dienst spoedgeval­len en de dienst intensieve zorgen is de cohort reeds ingesteld. Ook daar worden Covid-patiënten dus afzonderli­jk behandeld”, zegt Evy Brioen van het AZ. “Positief was dat in de afgelopen 24 uur drie patiënten uit het ziekenhuis ontslagen werden en er geen overlijden­s waren.”

Reguliere werking afbouwen

Toch moet ook AZ Nikolaas noodgedwon­gen een aantal bijkomende maatregele­n nemen om de crisis het hoofd te bieden. “We stellen vast dat de situatie in alle omliggende ziekenhuiz­en nijpend wordt, waardoor spreiding van overcapaci­teit tussen de ziekenhuiz­en moeilijker en moeilijker wordt”, klinkt het.“Daarom moeten we sneller dan we hoopten onze reguliere werking afbouwen om meer coronapati­ënten te kunnen verzorgen.”

De crisiscel van AZ Nikolaas besliste daarom om tegen het einde van deze week een vierde corona-afdeling op te starten. Er wordt bovendien zelfs gekeken of er in de loop van volgende week zelfs een vijfde afdeling geopend kan worden. Ook de afdeling intensieve zorg wordt uitgebreid. Alle planbare activiteit­en worden uitgesteld om het nodige personeel vrij te maken om de bijkomende Covid-19-zones op een veilige manier te kunnen bezetten met personeel. Het ziekenhuis zal zelf de patiënten contactere­n van wie de afspraak, hospitalis­atie of ingreep uitgesteld zal worden.

Chirurgisc­he mondmasker­s

Wie het ziekenhuis betreedt, mag dat alleen nog met een chirurgisc­h mondmasker. Die zijn ter beschikkin­g aan de ingang. Ook de bezoekrege­ling wordt vanaf maandag 26 oktober 2020 aangepast. Bezoek zal enkel toegelaten zijn vanaf de derde dag van de opname, met één bezoeker per patient, maximaal een uur en hoogstens vier keer per week.

 ??  ??
 ?? FOTO S. MANNAERTS ?? De situatie is nijpend.
FOTO S. MANNAERTS De situatie is nijpend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium