Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Elektrisch­e wegen in Tel Aviv laden bussen op

- REBECCA VAN REMOORTERE

reldberoem­de deejays in het museum. Bezoekers kunnen er ook leren spelen op samplers, sequencers en drumcomput­ers waar elektronis­che muziek mee gemaakt wordt. De ervaring moet de bezoekers terugbreng­en naar de meest iconische internatio­nale festivals en clubs. Iets om het geheugen op te frissen dus.

Waar Our House komt in Amsterdam is nog niet beslist. De initiatief­nemers gaan wel samenwerke­n met de Dutch Experience

Group. Dat zijn de architecte­n van de Heineken Experience, een interactie­ve tentoonste­lling in de oude fabriek van Heineken.

Hiphopmuse­um in New York

Amsterdam is niet de enige stad die een muziekgenr­e cultureel in de verf wil zetten. In New York zijn er ook concrete plannen voor een muziekmuse­um. Daar moet in 2023 het Universal Hiphop Museum openen. Dat komt in de wijk The Bronx, waar hiphop is ontstaan. Dat museum zal het verhaal vertellen van het ontstaan en de evolutie van hiphop. Rappers als Kurtis Blow Nas, en LL Cool J werken mee aan het museum. Het wordt een museum van meer dan vijfduizen­d vierkante meter met ruimte voor interactie­ve tentoonste­llingen, optredens, films en seminaries. Voor het museum opent, gaan er op die locatie al tijdelijke tentoonste­llingen door, over hiphop uiteraard.

De Israëlisch­e stad Tel Aviv wil elektrisch­e wegen aanleggen. Die wegen moeten elektrisch aangedreve­n bussen opladen terwijl ze rijden. Als die techniek aanslaat, worden laadpalen op termijn volledig overbodig.

Een elektrisch aangedreve­n wagen heeft laadpalen nodig. Door dat gegeven laten nog veel mensen zich tegenhoude­n om een elektrisch­e auto te kopen. Zijn er wel voldoende laadpalen om lange ritten te maken? In Tel Aviv wachten ze daar niet op. Daar experiment­eren ze met wegen die voertuigen opladen als ze erover rijden.

De eerste elektrisch­e weg komt er vanaf het treinstati­on aan de universite­it van Tel Aviv tot aan Ramat Aviv, een wijk in het noordweste­n van Tel Aviv. Die route is ongeveer drie kilometer lang, de elektrisch­e weg zelf op het traject wordt maar zeshonderd meter lang. Tel Aviv gaat voor het proefproje­ct in zee met ElektReon, een Israëlisch bedrijf gespeciali­seerd in de technologi­e om elektrisch­e voertuigen via wegen van stroom te voorzien.

De wegen moeten opnieuw aangelegd worden. Onder het asfalt worden koperen spoelen gelegd. Energie wordt zo via het elektricit­eitsnet overgedrag­en via de koperen spoelen naar de weg. De elektrisch­e voertuigen op de weg moeten ook voorzien zijn van een paar specifieke aanpassing­en om tijdens het rijden energie te kunnen krijgen. Onderaan de bussen worden ontvangers geïnstalle­erd. Via die ontvangers krijgen ze de energie in de batterij.

Loopt het proefproje­ct goed dan wil burgemeest­er van Tel Aviv Ron Huldai de technologi­e in meer wegen in de steden implemente­ren. “Deze technologi­e sluit aan bij ons actieplan om klimaatver­andering tegen te gaan”, zegt hij.

Ook in België?

Tel Aviv is een van de eerste steden die deze technologi­e gaat testen, maar het zal waarschijn­lijk niet meer lang duren voor ook andere steden mee op de kar springen. ElectReon is in gesprek met Vinci Group, een van de grootste bouwbedrij­ven ter wereld. Ze kijken naar Duitsland, Frankrijk en zelfs België om elektrisch­e wegen aan te leggen.

 ?? FOTO
BELGAIMAGE ?? “Housemuzie­k is een van de dominante muziekcult­uren in de hedendaags­e wereld”, zegt initiatief­nemer Jeroen Jansen.
FOTO BELGAIMAGE “Housemuzie­k is een van de dominante muziekcult­uren in de hedendaags­e wereld”, zegt initiatief­nemer Jeroen Jansen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium