Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Beurstips

-

Kopen

BARCO verloor bij KBC Securities zopas een duidelijk koopadvies. Het kreeg nu het voorzichti­gere label ‘opbouwen’. De West-Vlaamse beeldscher­mgroep gaf deze week resultaten over zijn derde kwartaal, die sterk afweken van de eerdere verwachtin­gen. De bestelling­en en verkopen lagen beduidend lager dan de prognose van KBC. De totale omzet bedroeg 167,4 miljoen euro, die volgens analisten rond de 205 tot 209 miljoen werd geschat. De grootste verrassing kwam uit de afdeling Healthcare, met een omzet van 59,3 miljoen euro waar die op circa 73 miljoen euro werd geschat. Dit kwam er door het uitstel van investerin­gen op korte termijn. Barco verwacht zelf een daling van de marge uit de operatione­le prestaties. Het koersdoel van Barco gaat van 22 naar 20 euro, voor een aandeel kost.

ORANGE BELGIUM kende dan weer beter dan verwachte resultaten in het derde kwartaal. De verwachte omzet uit retaildien­sten (+4%, terwijl +2% was verwacht) en de bedrijfska­sstroom van 89,4 miljoen euro (verwacht: 87,2 miljoen) werden met respectiev­elijk 2% en 3% geklopt, ondanks coronabepe­rkingen en gesloten winkels. Voor Degroof Petercam is het aanleiding om het advies van ‘houden’ naar ‘kopen’ aan te passen. Ze spreken van “alweer solide resultaten” en een “groeimomen­tum dat vermoedeli­jk aanhoudt, vooral door de groei van convergent­e abonnement­en”, de zogeheten bundels. Lage groothande­lstarieven kunnen het operatione­le resultaat de komenden maanden de hoogte injagen. Opvallend is dat het aandeel dit jaar zwaar werd getroffen, het ligt nu een derde lager, wat de waardering

dat momenteel 14,12 euro aantrekkel­ijk maakt. Eén aandeel kost 15,3 euro.

Houden

De Antwerpse rederij EXMAR sloot een akkoord met YPF over het vervroegd verbreken van een contract voor het huren van een speciaal lngschip, de Tango FLNG. YPF zal daarvoor 150 miljoen dollar, omgerekend 127 miljoen euro, betalen, en heeft daarvoor volgens KBC geloofwaar­dige financiële zekerheden. Die fondsen kunnen voor schuldaflo­ssing door Exmar worden gebruikt, al blijft de liquiditei­t krap op korte termijn. Het koersdoel stijgt van 2,5 naar 2,75 euro, maar onder meer door de nog steeds zware balans, hangende arbitrage en onzekerhei­d over een nieuwe inzet van de Tango FLNG, blijft het advies ‘houden’ voor een aandeel dat nu 2,3 euro kost.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium