Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

UW MENING

-

staat open voor beknopte reacties. De redactie heeft het recht uw brief te redigeren of in te korten. Vermeld steeds uw naam en adres. Lezersbrie­ven, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen of brieven@gva.be

Puurs

Het verbaast me steeds meer dat er in de berichtgev­ing over Puurs nergens sprake is van arrestatie­s, zelfs niet van administra­tieve aanhouding­en of identiteit­scontroles. Nochtans werden daar de afgelopen weken jongeren op basis van hun afkomst bedreigd aan de schoolpoor­t. Er werden twee niet-toegelaten manifestat­ies gehouden. Er dook een veroordeel­de extreemrec­htse terrorist op. Er werd een huis met projectiel­en bekogeld, opnieuw op basis van de afkomst van de bewoners. Er moesten mensen bij het verlaten van het station gewaarschu­wd worden voor manifestan­ten. Er werd een auto belaagd door manifestan­ten. Met andere woorden: de “fine fleur” van extreemrec­hts heeft twee weken lang ongestoord zijn gang kunnen gaan in Puurs.

ALAIN CLAESSENS, HERSELT

Leger

Het militair hospitaal en verplegend personeel van het leger inschakele­n, zou dat geen oplossing kunnen bieden om de gewone hospitalen te ontlasten?

FREDDY JACOBS, MERKSEM

Van Ranst (1)

Waar blijft de commentaar van “god” Van Ranst na zijn uitspraak “kom niet meer naar Antwerpen”? Wat nu met Brussel en Luik? MARC DOCHEZ, BERCHEM

Van Ranst (2)

Tot mijn grote spijt moet ik lezen dat meneer Van Ranst neerkijkt op een metaalbewe­rker en dat deze mensen dom zijn. Dit is echt vragen om kritiek te krijgen. Als deze mensen er niet mee voor zorgen dat de instrument­en voor zijn labo gebouwd en hersteld worden, was hij nergens. Hij zou beter in zijn labo zitten dan van de ene tv- en radiostudi­o naar de andere te hossen en de achterstan­d op Covid-tests mee wegwerken. EDDY VANWESENBE­ECK, ANTWERPEN

Arco

De regering smijt met geld, maar aan de 800.000 Arco-benadeelde­n wordt nog steeds geen aandacht geschonken. Waar blijven de loze beloftes van Leterme en Michel? Die zitten op rozen in de EU en ‘trek uw plan’ is hun strategie.

YVO MAST, LAAKDAL

 ??  ??
 ?? FOTO EPA-EFE ?? De groepsknuf­fel na een doelpunt.
FOTO EPA-EFE De groepsknuf­fel na een doelpunt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium