Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Alle grote shows en evenemente­n stopgezet

Organisato­ren kreunen onder nieuwe coronamaat­regelen

-

Zowel bij Studio 100 als bij de Sportpalei­s groep reageren ze verslagen op de nieuwe maatregele­n voor de cultuursec­tor. Al hun events worden noodgedwon­gen weer stopgezet. Het betekent dat de spektakelm­usical 40-45 in het pop-up theater in Puurs, die op 3 november eindelijk zou hervatten, weer wordt uitgesteld. En ook de activiteit­en in onder andere de Stadsschou­wburg in Antwerpen gaan niet meer door. Zoolala in de Koningin Elisabethz­aal, het concert met onder meer Natalia om de zoo te steunen, stopt meteen na de première van vandaag.

De cultuursec­tor dringt bij de overheid aan op steun.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium