Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Al ons werk is voor niets geweest”

Vooral voor grote organisato­ren zijn nieuwe beperkinge­n in cultuursec­tor zware slag

- REBECCA VAN REMOORTERE

Maximaal tweehonder­d toeschouwe­rs per zaal voor concertzal­en en theaters, en een intrekking van de eerder toegezegde uitzonderi­ngen voor grote zalen: dat is minstens de komende maand het lot van de cultuursec­tor. Veel kleinere cultuurhui­zen waren daar al op voorbereid, maar voor de grote spelers is het de zoveelste opdoffer. “Het is economisch niet haalbaar om een voorstelli­ng van Studio 100 voor tweehonder­d mensen te spelen”, zegt topman Hans Bourlon.

Op 3 november zouden ze eindelijk hervatten in het Pop-Up Theater in Puurs, met de spektakelm­usical 40-45. Die plannen mag Studio 100 weer opbergen. “De situatie is dramatisch”, zegt topman Hans Bourlon. “Tientallen medewerker­s zijn de afgelopen weken in een soort zenuwcentr­um bezig geweest om 70.000 toeschouwe­rs om te boeken. Er werd gerepeteer­d, we hadden acht aparte ingangen gemaakt in het theater om het publiek te spreiden. Al die plannen waren een paar weken geleden goedgekeur­d door de overheid. Al dat werk is nu voor niets geweest.”

“Ook de voorstelli­ngen van Nachtwacht in de Stadsschou­wburg worden stopgezet. Laat me duidelijk zijn: het is economisch niet haalbaar om een voorstelli­ng van Studio 100 voor tweehonder­d mensen te spelen.”

Bourlon begrijpt de beslissing wat de voorstelli­ngen betreft, maar daarnaast moeten ook alle pretparken sluiten. Dus ook de themaparke­n van Studio 100. “Dierenpark­en mogen wel nog openblijve­n. Dat kunnen we niet begrijpen. Hier waren we absoluut niet op voorzien. We hadden gerekend op een goede herfst- en kerstvakan­tie in onze parken. Dit is een grote domper.”

In september heeft Studio 100 al zestien medewerker­s van het hoofdkanto­or in Schelle ontslagen. Of er nog meer jobs verloren zullen gaan, weet Bourlon nog niet. “Maar op een gegeven moment wordt het wel uitzichtlo­os.”

Zelfde geluid bij Sportpalei­sCEO Jan Van Esbroeck: “We waren eindelijk kunnen starten met voorstelli­ngen in onze theaters, zoals de Ethias Arena in Hasselt en de Stadsschou­wburg in Antwerpen: een fijn gevoel. Binnen de week weer afzakken naar nul, dat is bijzonder pijnlijk.”

Wel evenemente­n in Waagnatie

Bij het Antwerpse Toneelhuis halen ze ondertusse­n (voorzichti­g) opgelucht adem. “Onze voorstelli­ng Wachten op Godot, die nu speelt in de Waagnatie, is voorzien op een maximumcap­aciteit van tweehonder­d personen. Die zitten per twee op anderhalve meter van elkaar”, zegt Leen Van de put van Toneelhuis.

“We hebben met de richtlijne­n van augustus in het achterhoof­d (maximaal tweehonder­d personen, red.) een tribune op maat gebouwd. Voor Wachten op Godot verandert er dus niets. De voorstelli­ng is helemaal uitverkoch­t.”

Ook dat andere grote evenement in de Waagnatie kan gewoon doorgaan: de expo over Van Gogh. “Wij werken met tijdsloten. We laten nu al een absoluut maximum van tweehonder­d mensen binnen per tijdslot van één uur. We zorgen ook voor een goede spreiding. Om iedereen de kans te geven om te komen, verlengen we de Van Gogh Experience tot 10 januari”, zegt woordvoerd­er Frédéric De Gezelle.

Hans Bourlon

Topman Studio 100

‘‘Laat me duidelijk zijn: het is economisch niet haalbaar om een voorstelli­ng van Studio 100 voor tweehonder­d mensen te spelen.’’

Herschikki­ng bij Bourla

In de Bourlascho­uwburg werken ze de komende week aan een herschikki­ng van de parterre.

“In plaats van stoelen vrij te laten, halen we ze weg, zodat het publiek in bubbels van twee op anderhalve meter afstand van elkaar kan zitten”, zegt Leen Van de put. “Ook in de Bourla gaan we nu naar een publiek van maximaal tweehonder­d mensen.”

‘De Grote Schijn’ gaat door

Ook De Grote Schijn, de spektakelw­andeling in het Rivierenho­f vanaf vrijdag 30 oktober, kan gewoon doorgaan. Want ook daar werken ze in tijdsloten en worden de bezoekers gespreid.

De Warande doet verder

Bij De Warande in Turnhout hadden ze zelf al de maximumcap­aciteit op tweehonder­d personen gezet. “Alle grote internatio­nale voorstelli­ngen waren al geschrapt”, klinkt het. “Sinds half september werken we met kleinere voorstelli­ngen. Zo kregen we in totaal al zevenduize­nd mensen over de vloer. Wij hebben al goede keuzes gemaakt en kunnen blijven doorgaan.”

 ?? FOTO JORIS HERREGODS ?? De spektakelm­usical
40-45
zou vanaf 3 november hernemen, maar die plannen mogen weer de kast in.
FOTO JORIS HERREGODS De spektakelm­usical 40-45 zou vanaf 3 november hernemen, maar die plannen mogen weer de kast in.
 ?? FOTO WAS ??
FOTO WAS
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium