Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-24

WEEKEND : 15 : 15

WEEKEND

WEEKEND 15 24 en 25 oktober 2020 Wat doen andere vzw’s die veel geld uit De Warmste Week haalden? De focus van de solidarite­itsactie van de VRT zal dit jaar liggen op het rechtstree­ks helpen van anderen, door bijvoorbee­ld zelf iets te koken of te bouwen voor een goed project in de buurt, in plaats van een financiële gift. En die ommekeer is een aderlating voor veel vzw’s. Prinses Harte vzw, Mechelen Feestvarke­n vzw, Malle “We wisten dat dit een eindig verhaal was” “Het coronaverh­aal mag niet te lang meer duren” Schenkt kleurrijke riddersen prinsessen­pakketten die het ziekenhuis­verblijf van kinderen aangenamer kunnen maken. Wat? Verdeelt verjaardag­spakketten aan kansarme kinderen, dit jaar ongeveer 2.500 Wat? Johan Muylderman­s, papa van de overleden Harte naar wie de vzw genoemd werd: “Wij spreken niet over cijfers, maar de laatste jaren vormde De Warmste Week onze belangrijk­ste inkomstenb­ron. Elk jaar werden er zo’n veertig à vijftig acties voor Prinses Harte gedaan. Voor 2020 blijft de impact op onze vzw beperkt, omdat het geld van De Warmste Week pas in 2021 wordt gestort. Wat het zwaar maakt is dat we door corona ook in de loop van het jaar tal van giften uit externe acties misliepen, samen met De Warmste Week goed voor 80% van ons werkingsbu­dget. De overige 20% proberen we te vullen met eigen acties. Net dit jaar kwam er in onze vzw ook personeels­uitbreidin­g om de Waalse ziekenhuiz­en te bereiken, wat meerkosten met zich meebrengt. Haalde vorig jaar 158.000 euro uit De Warmste Week, inclusief de scholenact­ies voor Feestvarke­n. Pakte vorig jaar nog uit met grootste clickblokj­estapijt en WK Droogzwemm­en tijdens De Warmste Week. Impact? Impact? Medewerker-medeoprich­ter Koen Hendrickx van Feestvarke­n vzw: “Onze organisati­e wist dat deze dag er ooit zat aan te komen en heeft zich al voorbereid op de ontvoogdin­g. Een paar jaar geleden waren we voor onze financieri­ng nog voor 80% afhankelij­k van De Warmste Week, vorig jaar nog voor 50%, en we wilden dit jaar tot 35% afhankelij­kheid gaan, maar door het afgelasten van andere inzameling­s- en sponsoract­ies door corona is dat niet haalbaar. Gemeenten betalen tegenwoord­ig een bijdrage van 55% in de pakketprij­s. We zijn financieel gezond, maar het coronaverh­aal mag niet té lang meer duren.” Wat nu? Johan Muylderman­s en Leen Vandenbroe­ck met spaghettis­aus voor Prinses Harte vorig jaar. Dit jaar konden weinig acties doorgaan. FOTO GIL PLAQUET “We wisten dat De Warmste Week een eindig verhaal was. We hebben net een nieuwe medewerker aangeworve­n om zich met fondsenwer­ving bezig te houden, dus dat komt goed uit. We waren met Prinses Harte al een tijdje bezig zaken uit te denken om opnieuw inkomsten te generen. Zo deden we een aanvraag om fiscale attesten te mogen afleveren, extra inzet op kerstkaart­enverkoop en schreven we scholen aan om iets te organisere­n. Bovendien biedt het gewijzigde concept ook wel een meerwaarde. We hebben een aantal vrijwillig­ersproject­en ingediend en daar komt veel reactie op. Financieel levert dit niets op, maar naar zichtbaarh­eid en betrokkenh­eid toe dan weer wel.” Wat nu? (kma) (kma) Sportpret vzw uit Zoersel “We halen het meeste uit sponsoring en acties” Koen Hendrickx van Feestvarke­n vzw met Siska Schoeters. FOTO RR Gratis vrijetijds­aanbod voor kinderen tussen 3 en 13 jaar die opgroeien in een maatschapp­elijk kwetsbare situatie. Mikte op 7.500 deelnemers dit jaar, maar blijft waarschijn­lijk ‘steken’ op 6.000 door corona. Werkt samen met armoedeorg­anisaties en OCMW’s en is vooral in steden actief zoals Antwerpen, Turnhout en Sint-Niklaas. Heeft drie vaste medewerker­s en tweehonder­d vrijwillig­ers. Wat? Vzw Berrefonds, Antwerpen “80% van onze inkomsten gaat nu verloren” Steun aan gezinnen die kind(je) verliezen. Staan 1.250 nieuwe gezinnen per jaar bij door onder meer gratis verstrekke­n koesterkof­fers en babbels in het Koesterhui­s in Antwerpen. Wat? “De Warmste Week zorgde voor 20% van onze inkomsten. Vorig jaar ging het om 20.000 euro”, zegt voorzitter Aïlan Iriks. “De rest halen we uit sponsoring en acties.” Impact? Ontwikkeld­e met enkele vrijwillig­ers De Warmste Sportpretw­eek, een online platform waar iedereen acties kan toevoegen ten voordele van Sportpret. Alle info op https:// warmste.vzwsportpr­et.be. Het platform blijft tot 25 december online. Wat nu? “We verliezen 80% van onze inkomsten”, zegt oprichtste­r Christine Vandenhole. “Vorig jaar haalden we 150.000 euro uit De Warmste Week. Door De Warmste Week zijn we sterk gegroeid en nooit zelf actief op zoek moeten gaan naar fondsen. We hebben wel een donateursp­latform steun.berrefonds.be.” Impact? (kma) Christine Vandenhole van het Berrefonds (links) met een koesterkof­fer vol herinnerin­gen. Ze verloor zelf haar zoontje Berre. “We roepen heel Vlaanderen op om een warme sjaal te maken die tot en met 30 oktober ingeleverd kan worden in een Veritaswin­kel, in ruil voor een kortingsbo­n bij Veritas van 5 euro. Die sjaals kunnen opgehaald worden tijdens onze eerste Koesterwee­k waarbij we met Wat nu? FOTO KRIS VAN EXEL een retrocarav­an halt houden in Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Brugge en Turnhout, te beginnen op 13 december in Antwerpen. Via onze Koestercar­avan krijgen gezinnen die een kindje moeten missen toch nog een stem. We doen ook mee aan iksteunmij­ngoededoel.be.” Een activiteit van Sportpret vzw, dat werkt met kinderen in kansarmoed­e. (kma)