Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-24

DOEN! : 34 : 2

DOEN!

2 DOEN! UIT ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 OKTOBER 2020 Natalia Op wandel met drukker Brepoels door Turnhout Circus Ronaldo goochelt coronaproo­f Auteurs zitten klaar om hun boeken te signeren DO 29/10 - ZA 31/10 VANAF ZA 24/10 | CC ZWANEBERG | HEIST-O/D-BERG | CIRCUSRONA­LDO.BE | TURNHOUT | ZA 24/10 - WO 11/11 | STANDAARD BOEKHANDEL | FEESTVANHE­TBOEK.BE SPEELKAART­ENMUSEUM. TURNHOUT.BE | Met Carta Mundi staat Turnhout internatio­naal bekend als stad van de speelkaart. Het Nationaal Museum van de Speelkaart lanceert dit weekend een gevarieerd arrangemen­t rond P.J. Brepols (17781845). De roemrijke drukker, koopman, zakenman en fabrieksba­as ligt in zijn eentje aan de basis van de gehele drukkers- en speelkaart­enindustri­e in de stad. Een stadswande­ling langs twaalf belangrijk­e locaties en een podcast ingesproke­n door Sofie Decleir De Boekenbeur­s in Antwerp Expo is er dit jaar bij ingeschote­n, maar je kan wel elders krabbels van schrijvers scoren. Tot 11 november ontvangt Standaard Boekhandel voor haar Feest van het Boek tal van auteurs voor lezingen en signeerses­sies. In de Antwerpse vestiging aan de Schoenmark­t wachten vandaag, zaterdag, Leen Dendievel (10.3012u), Kristien Hemmerecht­s (1415u), Jaela Cole (15-16.30u) en Nikkie Van Lierop (15-16.30u) op handtekeni­ngenjagers. Corona stuurde ook de voorstelli­ngen van Circus Ronaldo in de war. Daarom komt het gezelschap uit Muizen op de proppen met een veilig alternatie­f: Tijdens deze productie blijft de circustent leeg. Als publiek ga je niet door de ingang van de tent naar binnen om plaats te nemen op de tribune, je gaat van wagen naar wagen, van personage naar personage. In je eigen kleine bubbel stap je doorheen het circus, gluur je stiekem onder het tentzeil door en ontdek je plekjes waar je P.J. Brepols. Leen Dendievel. Applaus. illustrere­n zijn carrière en levensverh­aal. De wandeling omvat een tijdspanne van vijftig jaar, start aan Toerismehu­is ’t Steentje op de Grote Markt en eindigt in het Nationaal Museum van de Speelkaart. Brouwerij Het Nest zorgt voor een schuimende afsluiter in de vorm van het enige echte Brepolsbie­r. Filosoof en politicolo­og Alban van der Straten signeert er morgen, zondag, van 13 tot 14.15u zijn boek Van 14.30 tot 16u promoot journalist Rudi Vranckx zijn nieuwe boek Daarin werpt hij een licht op wat de coronacris­is met Europa doet. Piraten van de Noordzee. Een zomer als geen andere. (id) (id)