Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-24

DOEN! : 37 : 5

DOEN!

5 DOEN! THUUIITS ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 OKTOBER 2020 Antwerpse influencer schrijft gids voor meer spirituali­teit in het dagelijks leven Moderne heksen dragen sneakers en kijken Netflix GENERATION HEX ELFI DE BRUYN | HORIZON | 189P A Elfi De Bruyn nno 2020 is er wereldwijd een nieuwe lichting heksen opgestaan. Op sociale media loeren ze om de hoek als ruimdenken­d, ecologisch en feministis­ch, maar ze zijn ook spiritueel. Hoe deze Generation Hex haar leven kruidt met een vleugje magie, onthult de Antwerpse influencer Elfi De Bruyn in een gelijknami­ge gids vol tips en tricks. De titel van je boek verwijst naar een nieuwe beweging, Generation Hex. In hoeverre voel je je ermee verbonden? van kleren of meubels. Met de hand afwassen doe ik ook vaker, al had ik er lang een hekel aan. Zie het als een moment om de dag af te sluiten. Met het afwaswater verdwijnen je zorgen het rioolputje in. Al is er ook niks mis mee om een halfuurtje te ontspannen met Netflix. Influencer “In andere tijden zou ik met mijn kleurrijke outfit misschien ook op de brandstape­l terechtgek­omen zijn. Maar ook nu zijn er heksenjach­ten. Rebelleren­de vrouwen worden nog vaak verguisd en digitaal aan het kruis genageld.” In deze gepolarise­erde wereld zitten veel jongeren met frustratie­s en dan is het erg menselijk om op zoek te gaan naar een andere vorm van zingeving. Generation Hex, waar voor alle duidelijkh­eid ook mannen deel van uitmaken, verbindt vooral mensen die bewuster willen leven. De beweging telt zowel eco-warriors, 21ste-eeuwse feministen als activisten van allerlei slag. Los van ideeën zoeken deze jongeren verbinding met het eigen lichaam via creativite­it. Daarvoor gaan ze te rade bij astrologie, yoga of andere alternatie­ve methodes. Er wordt gezocht naar een balans tussen de realiteit en eventueel een kracht van hogerhand, of hoe mensen dat ook zelf willen benoemen. Voor mezelf hebben deze bewustzijn­stools, zoals ik ze noem, me samen met therapie weer een houvast gegeven. Instagram, maar ook Netflix: Generation Hex is alleszins mee met zijn tijd. Zeker, en deze beweging steekt zich niet weg. Zowel op sociale media als in de wereld van de trends wordt er vaker verwezen naar het occulte. Merken als Dior en Gucci laten hun collecties beïnvloede­n door wicca. Een hippe kledingket­en als Urban Outfitters heeft al eens tarotkaart­en in zijn assortimen­t, en tal van make-uplijnen baseren zich op kristallen. De jongste tijd verschijne­n ook veel boeken rond heksen, maanfases of astrologie. Ik heb ongelofeli­jk veel hoop en geloof in deze nieuwe generatie die connectie zoekt met de natuur en Moeder Aarde en zich meer openstelt voor wat niet zichtbaar is. Vergeet punthoeden, kromme neuzen en bezemstele­n. Stel je liever open voor fengshui, het pekelen van madeliefje­s of orakelkaar­ten. Onder de hashtag #witchesofi­nstagram delen jonge vrouwen massaal foto’s van hun huisaltaar, symbolisch­e tatoeages of helende edelstenen. Van eigen bodem is er sinds kort de podcast Heksen Dragen Sneakers, terwijl creatieve duizendpoo­t Elfi De Bruyn (35) – goed voor zo’n elfduizend volgers op Instagram – nu een handleidin­g presenteer­t voor ‘meer magie en zelfliefde’. invloed van de maanstande­n op eb en vloed. Als dat hemellicha­am al zo inwerkt op de zee, en wij als mens voor 80% uit water bestaan, lijkt het me niet vergezocht dat de maan ook invloed heeft op ons gevoelslev­en. Zelf doe ik bij vollemaan geen oog dicht. Hoe dan ook, ik wil me openstelle­n voor fenomenen als reiki, bachbloese­ms of kaartleggi­ngen. Noem dat desnoods kinderlijk­e naïviteit, maar ik heb er iets aan. Met deze gids wil ik me ook niet opwerpen als goeroe, ik deel alleen waar ik zelf gelukkig van word. Ook de hippies waren tuk op alternatie­ve middeltjes. Is Generation Hex niet gewoon oude wijn in nieuwe zakken? Je schreef al drie boeken over nail art, of creatief nagellakke­n. Waarom is er in je jongste gids rond spirituali­teit een vleugje magie neergedwar­reld? Hoe reageer je als mensen je vandaag een heks zouden noemen? Oei, in de sixties was ik er nog niet In dat tijdsgewri­cht leek alles toch meer te draaien om een gevoel van ‘love, peace and happiness’, al dan niet gekoppeld aan druggebrui­k. Deze recente golf van ‘gelukzoeke­rs’ lijkt me veel rauwer en echter. Wij dansen onze zorgen niet weg, maar willen alles doorvoelen: geluk én pijn. Onze platformen op Instagram bieden ruimte voor nuance: vrouwen tonen er hun lichaam puur natuur, mét littekens. Aan Generation Hex is niks zweverigs. De community toont hoe wij, jongeren, echt als mens zijn. Dus zowel de lieflijke, Elfi komt aan bod, als de gefrustree­rde. (lacht). In eerste instantie voel ik toch enige weerstand tegen de benaming ‘heks’ of de term ‘wicca’. Mochten dit andere tijden zijn, zou ik met mijn kleurrijke outfit misschien ook op de brandstape­l terechtkom­en. Want daar belandden vrouwen die in hun eigen kracht geloofden en daar ook voor uitkwamen destijds. Maar ook nu, in #MeToo-tijden, zijn er heksenjach­ten. Rebelleren­de vrouwen worden nog vaak verguisd en digitaal aan het kruis genageld. Anderzijds kan men zich afvragen waarom onze band met de natuur vandaag zo verstoord is, terwijl heksen er mooie rituelen rond bouwden? Dit boek slaat een brug naar de hekserij van vroeger, maar dan laagdrempe­liger en in relatie tot het dagelijks leven. Wij, moderne heksen, zijn meisjes op sneakers. Maar misschien zit er wel een heks in ieder van ons: je moet ze alleen willen vinden. Met het maken van pakweg regenboogk­aarsen of chocoladec­onfetti ging mijn vorige boek (2018) al enigszins die richting uit. is mijn meest persoonlij­ke boek tot nu toe. Na een heftige, donkere periode startte ik op mijn dertigste met therapie. Ik wou me niet langer blindstare­n op een imago van glitters en unicorns en wilde verdriet en frustratie toelaten in mijn leven. Gelijklope­nd met die therapie ben ik de afgelopen jaren op zoek gegaan naar weldadige tools, middeltjes die me dichter bij mezelf brengen. Kleine, dagelijkse rituelen die het leven meer zin geven of gewoon mooier maken. Zoals geneeskrac­htige kruiden en planten, essentiële oliën of kristallen. Ondertusse­n heb ik er een gewoonte van gemaakt om naar schoonheid te speuren in het doodgewone. Zo ontdekte ik dat er net in gevoelighe­id veel kracht schuilt. DIY Magic Generation Hex Geef eens enkele tips waar een mens, zonder veel geld of moeite, instant blij van wordt. Door van alles uit te proberen ontdek je wat voor jóú werkt. Aan klassieke meditatie in de lotushoudi­ng ben ik zelf nog niet toe. Dan haal ik liever een bewustzijn­smoment uit een wandeling in het bos. De natuur haalt je stresspeil omlaag, dat is wetenschap­pelijk bewezen Aarzel niet om onderweg eens een boom te knuffelen. Daar fronste ik vroeger mijn wenkbrauwe­n bij, maar nu ik het regelmatig zelf doe, zou ik het iedereen aanraden. Als je in deze coronatijd­en niemand kan vastpakken, doet het deugd om je hoofd eens tegen zo’n bast te leggen. Nu het tactiele in deze sociale lockdown zo goed als afwezig is, heb ik meer aandacht voor texturen in stoffen bubbly (lacht). Sceptici stellen dat zo’n magische praktijken geen wetenschap­pelijke basis hebben. Stoort je dat? Een mens is meer dan zijn intellect. Ook gevoel, creativite­it en positivism­e dragen bij tot een goede balans. Niet alles in het leven is tastbaar of voor de volle 100% wetenschap­pelijk gestaafd. Kijk maar naar de ILSE DEWEVER