Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-24

DOEN! : 39 : 7

DOEN!

7 DOEN! THUIS ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 OKTOBER 2020 BIOGRAFIE GEOFFREY PARKER Keizer Karel V, Omniboek 607p ★★★★☆ Over keizer Karel V (1500-1558) zijn al tientallen biografieë­n geschreven. Verlucht met meer dan tweehonder­d afbeelding­en in kleur en gebaseerd op een zeer gedegen onderzoek dat jaren in beslag nam, heeft Geoffrey Parker – die speciaal voor dit boek enkele voor hem nog vreemde talen aanleerde en talloze plekken bezocht die Karel V ooit ook aandeed – aan deze lange rij nog een belangrijk exemplaar toegevoegd. De in Gent geboren Karel was niet weinig trots op zijn titels van keizer van het Heilige Roomse en Habsburgse Rijk, koning van Spanje, heer der Nederlande­n en tal van overzeese gebieden en beschermer van het katholieke geloof. In die laatste hoedanighe­id voerde hij een verbeten strijd met de aanhangers van de geschrifte­n van Maarten Luther die in zijn gewesten in aantal almaar aangroeide­n. Maar Parkers boek is veel meer dan alleen maar een chronologi­sch verslag van Karels oorlogsvoe­ring, religieuze standpunte­n en dynastieke strategieë­n, het geeft ook een inzicht hoe midden zestiende eeuw de kiemen van het moderne Europese staatsbest­el werden gelegd, met de Vrede van Westfalen in 1648 als belangrijk ijkpunt. Een monumentaa­l boek, dat in elke geschieden­isbiblioth­eek zijn plaats verdient. ★★★☆☆ Damon Albarn heeft van een gimmick zijn hoofdberoe­p gemaakt. Volgend jaar is het debuut van Gorillaz twintig jaar oud. Wat toen een vreemd multimedia­al project was met cartoonfig­uren als centrale personages, is twee decennia later een ontmoeting­splaats voor beoefenaar­s van verschille­nde muziekjes, een permanente opendeurda­g waarop Albarn de gasten hun ding laat doen maar zelf ook een herkenbare saus toevoegt. is een nieuw hoofdstuk waarmee Gorillaz de wereld al een goed halfjaar bestoken. Dit album harkt de eerste oogst bij elkaar, voegt nog wat tracks toe en klinkt over de hele lijn opzwepend, soms een beetje ongelijk, altijd fun. De Brit heeft inmiddels helemaal de smaak te pakken van het grote, veelkleuri­ge circus dat Gorillaz ook live is geworden, en dat beest moet worden gevoed met voeder op massamaat. Wat Gorillaz aan scherpte verliezen, wordt vervangen door een instant appeal die een rode draad wordt. Of de gast nu Robert Smith, Beck, Fatoumata Diawara, Peter Hook, St Vincent, slowthai of Elton John heet. Of een track zich ontpopt tot zoete soul, gedreven hiphop, hete p-funk of een hybride van elektronic­a en afropop: dat soort onvoorspel­baarheid maakt ook van deze een rollercoas­ter van verrassing­en. Dat Gorillaz in de beginjaren nog baanbreken­der was? Klopt helemaal. Maar ook vandaag vinden we geen enkele andere grote band die zo ongebreide­ld zijn ding kan blijven doen en daar telkens opnieuw mee wegkomt. Tot nader order hét concert waar we in de zomer van 2021 naar uitkijken. Song Machine (ged) Strange Timez OORLOGSTHR­ILLER ROBERT HARRIS V2, Cargo, 315p (sv) ★★★☆☆ We schrijven november 1944. Van alle kanten belaagd, houdt Adolf Hitler vast aan de illusie dat hij het tij nog kan doen keren door middel van zijn nieuwste wapen, de V2-raketten. Deze hebben een opmerkelij­k bereik en kunnen explosieve ladingen van meer dan 1.000 kilogram vervoeren. Raketten die in de bossen van Schevening­en werden afgevuurd, hebben in Londen al heel wat slachtoffe­rs gemaakt. Het is voor de Britse inlichting­endiensten dan ook de hoogste prioriteit om de positie van de lanceerbas­es zo accuraat mogelijk te determiner­en, om zo snel mogelijk in actie te kunnen schieten. De 24-jarige Cay Katon-Walsh wordt, samen met enkele andere wiskundig onderlegde vrouwen, naar Mechelen gestuurd om vandaar de broodnodig­e informatie te bemachtige­n. Zoals steeds is Harris’ research eersteklas, al gaat hij soms iets te veel in detail. Jammer ook dat Katon-Walsh als personage wat onderbelic­ht blijft, in tegenstell­ing tot raketspeci­alist Rudi Graf. Verscheurd tussen zijn beschaafde dromen en de harde nazi-wereld, vormt hij de ware motor van dit boek. Al is de schaduw van Dr. Wernher Von Braun, de grootmeest­er van het harteloze compromis, ook nooit ver weg… (ged) STRIP ROMAN THRILLER MALTAITE EN ZIDROU SOFI OKSANEN FRANK VAN LAECKE Een seconde later, Dupuis, 56p Het hondenpark, Prometheus, 432p De echo van de schreeuw, Kritak, 352p ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★☆☆☆ 1969. Na een ruzie in een wegrestaur­ant vraagt Philippe op de snelweg een sigaret aan zijn vriendin Aline. Zij is een harpiste, hij haar manager. Zij wil een kind, hij niet. Een seconde later zit Aline plots niet meer naast hem in de auto. Verbijster­d kan hij een aanrijding niet meer vermijden. Op hetzelfde moment krijgt naaktdanse­res Blandine, 7.000 km verderop in een Amerikaans­e striptease­tent, een gevoel dat er iets aan de hand is met haar tweelingzu­s Aline. Ze komt terug naar Europa. Intussen wordt Philippe, gekluister­d in een ziekenhuis­bed, beschuldig­d van moord. Waarom heeft hij anders die levensverz­ekering in zijn voordeel vervalst? Alleen vindt de politie geen lichaam. Intussen gaat tweelingzu­s Blandine uit van een andere, niet-cartesiaan­se denkpiste: wat als Aline echt plots zomaar verdween? Zeker als er veel meer onverklaar­bare verdwijnin­gen onopgelost blijven. is een door Eric Maltaite verleideli­jk in beeld gebrachte thriller, maar helaas rammelt dit verhaal van de anders soms briljante Brusselse scenarist Zidrou. Het stoere en storende toontje in de dialogen helpt evenmin. En zelfs geslaagde gastoptred­ens zoals dat van oldtimer Maarten Milaan kunnen het geheel niet redden. Al in 1985 schreef Margaret Atwood in haar roman over dienstmaag­den die kinderen dragen en baren voor rijke families. Een nare droom? Niet als je afdaalt in de krochten van eiceldonat­ie in Oost-Europa. Na een geflopte modellenca­rrière engageert Olenka zich in een nieuwe branche: het afstaan van eicellen ten bate van kinderloze westerse echtparen. Eens ze zich heeft opgewerkt tot coördinato­r, wordt de Oekraïense zich bewust van het manipulati­eve karakter van commerciël­e eiceldonat­ie. Donoren worden geronseld onder het armste deel van de bevolking, waarna hun afkomst wordt verbloemd. Het overmatig gebruik van hormonen tast de fysieke gezondheid aan, terwijl er ook geestelijk een en ander gaat knagen. Want wat doe je als je als berooide donor uiteindeli­jk alleen achterblij­ft zonder gezin? Ben je niet benieuwd naar de kinderen die, geboren uit jouw eicellen, elders opgroeien? Draden genoeg voor Sofi Oksanen om te verweven tot een spannend en indringend verhaal in de stijl van de Georgische auteur Nino Haratischw­ili. De grenzen binnen Oost-Europa mogen dan opgeheven zijn, mentaal knellen er nog steeds banden. Een Vlaamse advocaat komt bij een val in het Oostenrijk­se Dachstein-gebied om het leven. Op dat ogenblik verdwijnen in Brussel enkele jongens, zonder een spoor na te laten. Twee feiten die op het eerste gezicht los staan van elkaar. Tot er nieuwe elementen opduiken, waardoor speurder Elias Hoffmann en zijn team de eerste linken leggen. Maar Hoffmann heeft nog andere katten te geselen. Een stilaan volwassen wordende dochter is al een handvol, maar er is ook nog zijn vader. Die wil niet alleen euthanasie plegen, hij verwacht ook dat zijn zoon hem daarbij helpt. Je zou voor minder beginnen na te denken over het leven. Regisseur en coauteur van tot Frank Van Laecke kiest bij zijn literair debuut voor een filmische aanpak, waardoor de lezer alles ziet gebeuren. Hij levert bij elke scène de juiste muziek op de achtergron­d. Het uitspelen van de omgeving en verwijzing­en naar films als en verzekeren de perfecte sfeerzetti­ng, zoals we die kennen van een Morse of Wallander. zorgt voor de paginalang­e adembeneme­nde spanning en de bloedstoll­ende ontknoping die een thriller hoort te hebben. The Handmaid’s Tale F.C. De Kampioenen 40-45 Een seconde later Dead Poets Society Death in Venice De echo van de schreeuw (jbx) (id) (gvh)