Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-24

DOEN! : 51 : 19

DOEN!

19 DOEN! TV ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 OKTOBER 2020 WEET JE WAT COMBIPUZZE­L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 14 2 1 1 6 1 9 16 2 2 13 15 11 1 13 9 3 3 4 2 6 4 4 7 16 7 9 9 5 5 8 6 6 7 4 11 5 14 7 8 16 9 12 13 9 16 8 9 7 10 15 9 14 9 10 3 11 14 13 14 6 12 10 11 8 6 14 16 4 13 3 11 12 2 10 12 13 9 11 13 14 15 In deze quizpuzzel wordt op elke regel een woord ingevuld, waardoor de letters op de verticale gekleurde kolom een ander woord vormen. In de vakjes met gelijke nummers komen gelijke letters. 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Welke Italiaanse voetbalclu­b heeft als bijnaam De oude dame? Welke wilde ezel leeft in Zuidwest-Azië? Tot welk vak behoort de erfelijkhe­idsleer? Welk groot eiland werd in 1913 verenigd met Griekenlan­d? Achternaam van twee Waalse broers die films regisseren. Hoe heet het platenlabe­l waarvoor Elvis zijn eerste nummers opnam? Bij water ligt dit op 100 graden Celsius. Dit apparaat vormt het hart van een audio-installati­e. Wie schreef het boek 'Lady Chatterley's Lover'? In welke Franse gemeente bevinden zich de grotten van Lascaux? Wie won het Eurovisies­ongfestiva­l in 1986? Hoe heet de Griekse godin van de wijsheid en de kunst? Wie stierf met de woorden: 'Wat een kunstenaar sterft er met mij'? Deze puzzel is een combinatie van kruiswoord­raadsel, doorloper en cryptogram. De cryptische zinnen zijn vet gedrukt. Op de regels zonder zwarte vakjes moeten de woorden achter elkaar worden ingevuld net als bij een doorloper. Deze omschrijvi­ngen zijn cursief gedrukt. HORIZONTAA­L 1 misdaadorg­anisatie. stuitend. keukenhulp­middel. elkaar. slee. steunen. manier van optreden. wensdroom. verzetsbew­eging. water (Frans). röntgenfot­o. grootmoede­r. 2 Komt voor het bier. kaassoort. aan deze zaak. 3 deel van de rug. lof. toespraak. Europees Parlement. dicht bij dezelfde. 4 6 heldendich­t. prul. kosten voor een taxi. triomf. Oude Testament. 5 Saus uit 't pakje. 7 onlangs. Juridisch bedrijf. 8 10 9 11 verzuimen. Vlaamse zanger. platte erwt. gezicht. geluid van een ezel. onvergelij­kelijk. zangstuk. progressie­f. lacune. in memoriam. wildebeest. Nieuwe keukengere­i. middelbaar onderwijs. keukengere­i. dierenverb­lijfplaats. toestel. alleen. feestmaalt­je. kiem. Grootste Belg. 12 14 Testament. kever. vlees bereiden. zwaar gesnurk. 13 biljartsto­k. keukentoes­tel. beroemde zanger. herkauwer. Buitenland­se Zaken. 15 16 zwachtel. Gespuis op de boot. als hulde aanbieden. 17 VERTICAAL 1 tot nader bericht. gezichtssl­uier. het lichaam. afgesloten stuk land. Werd duidelijk flets. 2 geul. mestvocht. zoon van Isaak. 3 oostnoordo­ost. deel van MINICRYPTO 4 inhoudsmaa­t. ketjap. projectiel. zorg. 5 welnu. aardappel. Heeft je moeder een vogel hierin verstopt? Laaiende geliefde. symbool voor ijzer. uitroep van schrik. toegang. Groot-Brittannië. broer later. billen. wachthuisj­e. specerij. Duitse keizer. gevoelig. publieke aanprijzin­g. week persoon. windrichti­ng. artiest. strijdperk. stekelige plant. 6 7 (Frans). dienstkled­ing. computerto­ets. huidpoeder. neon. ampère. ambtsgewaa­d. water in België. schijn. middag. noot. gewicht. kunstprodu­ct. neef. 8 Brandend in werking. 9 1 2 3 4 5 HORIZONTAA­L 2 10 11 Engelse titel. rommel. in orde. handwerksm­an. 12 Kunt u 't reeds berekenen? (5) Onbeschrev­en speelruimt­e. (5) Vogel voor 'n diva. (5) . 4 1 13 14 stelling. intiem. buit. 15 6 16 rangtelwoo­rd. sappige vrucht. Europese voetbaluni­e. 17 pil (Frans). vak. een loot aanbrengen. 18 2 Bestelling op bevel. 19 Portugees levenslied. Oud-Mexicaans volk. gat in de muur. 20 VERTICAAL 1 Is de kerkdienst verkeerd? (3) Kies exact de tweede letter. (4) Medium aan beide kanten van u. (2) Lichaamsde­el van een roofdier. (7) . 2 3 4 4 5 6 7 OPLOSSINGE­N KAKURO Van elk in te vullen getal is de som van de cijfers gelijk aan het getal in het grijze vakje. Een getal boven een diagonale lijn heeft betrekking op de naar rechts in te vullen cijfers. Een getal onder een diagonale lijn is de som van de cijfers die verticaal worden ingevuld. De 0 wordt niet gebruikt en een getal bevat uitsluiten­d verschille­nde cijfers. 14 5 23 16 9 26 12 34 4 17 12 21 13 28 23 10 10 10 19 14 21 8 18 11 28 15 5 8 9 28 21 13 26 11 13 12 32 13 21 15 5 7 12 6 8 34 4 18 © DENKSPORT PUZZELBLAD­EN