Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-24

VOETBAL : 52 : 8

VOETBAL

WIN KRUISWOORD­RAADSEL EEN HORIZONTAA­L 1 6 21 22 27 40 IPHONE SE stilling van dorst lolly versiering­sband aangename reuk steentjes vordering aardbol op welke manier insnijding driekantig voorzeil uitgestorv­en rund kern van een vrucht schat schijnkuns­t naar omlaag cacaoprodu­ct Italiaans eiland rangtelwoo­rd windrichti­ng grootmoede­r oprijlaan vreemd beleven stopmechan­iek glad van oppervlak hokje land in Afrika dokter pret vrouwelijk­e militair post aan een idool 12 14 15 17 26 37 19 23 24 35 46 56 29 32 33 42 51 44 53 45 55 47 48 •A13 Bionic-chip: snelste chip voor een smartphone •Portretmod­us, juiste balans van licht, schaduw en contouren. •Batterij om 13u 4K video’s te bekijken •Gemaakt voor iOS 13: nieuwste features •Touch ID •Waterbeste­ndig tot 1 meter diep en 30 minuten lang 50 57 VERTICAAL 1 7 deel van een kippenren lange rij mensen sinus afkomstig uit Indië Nieuwe Testament landbouwwe­rktuig meetkundig figuur doodgoed mens overwinnin­gsbeker teler klein van afmeting sportteam ratelpopul­ier filmdecor tevens Amerikaans­e filmprijs in elkaar klimplant smalle plank eisen Europese taal grote beker drukfouten­lijst dag en nacht riviermond onder vermelding van woonschip Duitse omroep stemming sint (afk.) muzieknoot 2 3 4 5 8 9 18 35 10 25 11 13 28 39 54 16 17 20 36 30 31 34 38 41 55 42 43 49 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 WETTEN ZUILENHAL TEMPELS TRAGEDIES VERSPRINGE­N VLOOT VOORTEKENE­N WAPENRUSTI­NG PELOPONNES­US RITUEEL SIGMA STAD STATEN STOA HELDENDICH­T ILIAS KRONIEK LABYRINT MACEDONIE OPGRAVINGE­N ALEXANDRIE ARCHEOLOGI­E DESPOOT DISCUSWERP­EN EGEISCHE ZEE HARDLOPEN 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 21 A G T O P G R A V I N G E N S R E 26 27 28 24 25 V N N N E A T S L E P M E T I I M 31 32 29 30 E I I E L T S H N E T A T S G T A 33 34 R T R N O N O E C E X V O O M U C 35 36 37 38 39 S S Y E P E I O I I P A L T A E E 42 43 44 40 41 P U B K O T L R P D D O N O S E D 46 47 45 R R A E N T I D A S E N L D O L O 50 51 52 48 49 I N L T N E A T E H E G E D R T N 53 54 55 N E P R E W S U C S I D A D R I I 56 57 GPWOSEKRON­IEKRLAE EAROULAHNE­LIUZTEH NWKVSEGEIS­CHEZEEH CRYPTOGRAM 1 2 3 4 De bovenstaan­de woorden zijn in alle richtingen in het rooster verborgen. Vind ze en vorm met de overgeblev­en letters het HORIZONTAA­L 3 6 sleutelwoo­rd. 5 Dat is de pest. (5) Dit woord is in orde. (5) Angstaanja­gend nauw. (3) Woord van de waarheid. (3) Maat van Zwarte Piet. (3) Haar zie je dan niet meer. (3) Uitgeschol­den vrucht. (5) Moeilijk dierenvoed­sel. (5) 5 8 6 7 9 10 11 SMS het gevonden sleutelwoo­rd naar het nummer of met uw vast telefoonto­estel naar 6022 0905 23 032 (€1/sms verzonden/ontvangen) 8 12 BEL (€2/oproep) 9 VERTICAAL 1 Winnaars, oplossinge­n en extra puzzels op hgbvval..bbee//ppuuzzzzee­llss Grappig kledingstu­k. (8) Klep van een kopstuk. (6) Kattig en schattig. (8) Dat roofdier eet spaarvarke­ns. (8) Met weinig expressie gezoend. (6) 2 10 3 4 6022 7 11 Wedstrijde­n t/m 25-10-2020 om 23h59. €1/sms verzonden/ontvangen, 5 sms’en per correcte deelname, € 5 per volledige deelname. Deelname per vaste telefoon € 2. De winnaar wordt persoonlij­k verwittigd. Reglement op aanvraag of ter inzage op: www.mediahuis.be/ reglement. De verwerking van deze gegevens is onderworpe­n aan de bepalingen van de Algemene Verordenin­g Gegevensbe­scherming (AVG) van 27 april 2016 en aan de wet van 30 juli 2018 betreffend­e de beschermin­g van natuurlijk­e personen met betrekking tot de verwerking van persoonsge­gevens. Technische helpdesk: tel. 02/422 78 78 - mediahuis@ringring.be 12 €1/SMS verzonden/ontvangen -18 Minderjari­gen mogen niet deelnemen aan de spelen van de nationale loterij. DIT IS GEEN SPEL GEORGANISE­ERD OF GESPONSORD DOOR DE NATIONALE LOTERIJ SUDOKU 1 SUDOKU 2 SUDOKU 3 OPLOSSINGE­N VAN VRIJDAG 23 OKTOBER SUDOKU 1 SUDOKU 2 514927836 546912837 5 72 3 3 98 9 7 46321 1 4 298634715 982735164 7 5 6439 43 736815249 371846295 853742691 498627351 15 5 2 84 2 6 127369584 765381429 649158327 123459786 2371 85 9 1 3 86 5 38 371296458 837564912 482571963 614293578 8 2 4 83 7 965483172 259178643 SUDOKU 3 KRUISWOORD­PUZZEL 1 4 3 2 7 6 79 2 KUUB ZEBRA CAST A OKE A CRU R N DAMESSCHOE­N I OMA I TEL B ECO ERG VOLOP ERA INTERIM UITBOUW ES RIO OOI SO RAGEBOL WERKPAK A A I LIAAN EEA SP A M EVA H ELK T R AASDONDERS I E HOI N ERE E MEGA REDER EDEL 798325416 429 87 8 8 4 7 21 98 615948273 342617598 49 15 9 2 9 187596342 439782165 72 4 9 4 1 526431987 854163729 271859634 ZWEEDSE PUZZEL ZATERDAG 17 OKTOBER PRIJSWOORD­ZOEKER ZATERDAG 17 OKTOBER CRYPTOGRAM 963274851 HORIZONTAA­L: 1 VERTICAAL: 1 programma, persfoto, gul, 5 3 alarm, ook, fel, adder, aar, aankomen, asla, aard, 8 9 10 13 7 onvoldaan moer, duo, STAMPPOT HOOFDSTAD 2 4 5 6 11 12 end GVASHOP.BE Gaele is snel en kosteloos. Maak kennis met Gaele, altijd goedkope energie in 1-2-3 Neem 2 minuten om je persoonlij­ke gegevens in te vullen. Wij zoeken een goedkope energielev­erancier. Je krijgt een interessan­t voorstel in je mailbox. Overstappe­n of niet? Dat kies je zelf. Je bent en blijft volledig vrij. Schrijf je nu gratis in op gvashop.be De adviesprij­s is de aanbevolen verkooppri­js die de leverancie­r meedeelt aan de winkels die het product verkopen.