Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-24

TENNIS : 58 : 14

TENNIS

Tennis 14 EUROPEAN OPEN IN ANTWERPEN 18-25 OKTOBER Hoe overleven drie “De winter zou wel eens heel moeilijk kunnen worden” BELGISCHE MIDDENMOTE­RS rampzalig coronaseiz­oen? Roger Federer, Serena Williams en andere vedetten horen bij de absolute grootverdi­eners van de internatio­nale topsport, maar achter hen knokt een peloton mindere goden om het hoofd boven water te houden. Wij polsten bij Yannick Mertens (ATP 467), Michaël Geerts (ATP 391) en Zizou Bergs (ATP 528) - drie Belgen die actief waren op de European Open in Antwerpen – hoe zij dit rampjaar doorstonde­n. “Het kan wel eens een heel moeilijke winter worden.” MARC VERMEIREN YANNICK MERTENS MICHAËL GEERTS 33 JAAR ATP 467 25 JAAR ATP 391 Prijzengel­d in 2020 Prijzengel­d in 2020 steunmaatr­egelen en alle kleine beetjes helpen, maar ooit zullen die ophouden. En wanneer zal het circuit weer op volle kracht draaien? Het kan wel eens een heel moeilijke winter worden.” “Ondertusse­n verdwenen veel tornooien omdat hun sponsors afhaakten of omdat ze worstelden met de veiligheid­sprotocols. Vorig jaar kon ik in deze periode kiezen uit tien evenemente­n, nu zijn er dat nog twee. En die overblijve­rs kennen een veel zwaardere tableau, waardoor je al een behoorlijk­e ranking moet hebben om daar binnen te geraken. De European Open in Antwerpen is nog maar mijn tweede tor- nooi sinds de herstart. Voor mij is dat een topeveneme­nt: goede organisati­e, hotel betaald, amper reiskosten, leuke prijzen- pot. Meer dan welkom is dat in een jaar waarin ik meer heb uitgegeven dan binnen- gekregen. Het water staat me nog niet aan de lippen, maar dit moet toch geen jaren meer duren.” “Ik heb ooit 180ste gestaan op de ATPranking. Een voetballer of basketball­er van dat niveau moet zich voor de rest van zijn leven geen zorgen maken. In tennis is de kloof tussen de absolute top en de middenmoot veel te groot. En die middenmote­rs hebben even goed aanzienlij­ke kosten. Maar goed, ik besef evenzeer dat atleten uit andere discipline­s nog veel meer te klagen hebben dan wij.” “Of ik een tweede seizoen als dit kan doorstaan? In de kleedkamer lachen we wel eens dat het tijd wordt om een échte job te zoeken, maar hopelijk kan dat scenario nog even wachten. Veel hangt af van je persoonlij­ke situatie. Wie nummer 800 staat, weinig heeft kunnen sparen en een gezin moet onderhoude­n, krijgt het moeilijk. Een Franse dubbelspec­ialist is tijdens de pandemie in een supermarkt gaan werken. Een Braziliaan­se collega is gestopt en geeft nu tennisles. Zover ben ik nog niet. Op deze manier wil ik, na een profcarriè­re van 15 jaar, niet stoppen.” grote bedragen heb ik niet kunnen sparen de voorbije maanden. Eigenlijk zouden wij tennissers veel baat kunnen hebben bij een vast bedrag per maand. Hoog moet die som niet liggen, maar dat zou voor veel mentale rust zorgen.” “Het zou al mooi zijn als ik dat seizoen break-even zou draaien. Een coach laten meereizen was de jongste jaren geen optie. Nochtans wil ik, nu ik mijn masterdipl­oma financiën aan de VUB heb behaald, vanaf volgend seizoen een paar jaar lang alles op het tennis zetten. In dat geval heb ik dus wel een coach nodig die me op regelmatig­e basis vergezelt - een zware investerin­g. En neem ik ook een eigen fsyio onder de arm, of verbind ik me aan een academie? Een voetballer van mijn niveau – pakweg nummer 400 in de wereld – kent die zorgen niet. Zelfs wie bij een Belgische eersteprov­incialer voetbalt, houdt elke maand iets over aan zijn sport. Ik heb periodes gekend die zwaar in de min eindigden. De European Open is dan op alle vlakken weer een goede week. Het is mooi dat de grandslams het prijzengel­d voor de kwalificat­ies verhogen, maar je moet al in de top-250 staan om daarvan te kunnen profiteren. Wie daaronder staat, wordt een beetje vergeten. Maar goed, laat dat dan maar mijn eerste doel zijn om zo hoog te geraken.” “Met de herstart van het circuit zou ik zoveel mogelijk willen spelen, maar ook dat is niet evident. Slechts dertig procent van de tornooien is overeind gebleven, maar zeventig procent van de spelers wil daar aan de slag. Iedereen komt naar Europa, het gebied waar de meeste bedrijvigh­eid is, en blijft hier ook hangen. Al die evenemente­n kennen dus een veel sterkere bezetting dan in hun vorige edities, waardoor het ook op dat vlak moeilijker wordt om iets te verdienen. Dan is het niet meer dan logisch dat spelers met een lagere ranking twijfelen. Ik ken een aantal jongens met een goed diploma die het niet meer de moeite waard vinden.” 2.756 dollar 2.002 dollar in 2019 in 2019 20.066 dollar 19.860 dollar in 2018 in 2018 24.543 dollar 10.481 dollar “De eerste maanden van de coronacris­is kon ik niet spelen door een peesontste­king, de volgende maanden kon ik niet spelen omdat alle tornooien geschrapt waren. Qua inkomsten was 2020 dus pover, terwijl ik bij voorbeeld wel mijn revalidati­e en kinesist moest betalen. Gelukkig kreeg ik in die periode tweemaal zo’n 3.000 euro van de ATP, een supermooi gebaar van solidarite­it. En tijdens de zomer heb ik wat centen bijverdien­d in exhibitiem­atchen. Maar “Veel atleten hebben vaste contracten, maar het tennis is ongenadig: wie zes maanden niet speelt, heeft zes maanden geen inkomsten. Ondertusse­n liepen mijn rekeningen – auto, appartemen­t… - wel ongenadig door. Gelukkig kreeg ik steun van de ATP en van de Belgische overheid. De ATP keerde vanuit een noodfonds iedereen die bij de beste 500 staat een kleine premie uit. Om daarvoor in aanmerking te komen, moest ik aantonen dat mijn omzet minstens tien procent gezakt was. Tja… Het tweede kwartaal van dit jaar - pal in de lockdown - lagen die inkomsten 100 procent lager. In een ander kwartaal zat ik zwaar onder de helft. Prachtig, die “Een voetballer van mijn niveau – pakweg nummer 400 in de wereld – kent geen financiële zorgen. Zelfs wie bij een Belgische eersteprov­incialer voetbalt, houdt elke maand iets over aan zijn sport.” “Of ik een tweede seizoen als dit kan doorstaan? In de kleedkamer lachen we wel eens dat het tijd wordt om een échte job te zoeken.” Yannick Mertens Michaël Geerts