Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-24

MECHELEN : 62 : 26

MECHELEN

26 MECHELEN M M Met andere woorden k zet de radio aan. Ze blijven ons maar bang maken. Het is nu een andere wereld… Ze maken ons alleen maar bang… Ze bedriegen de mensen. Gewoon fabeltjes. Neen, hier is geen coronaontk­enner aan het woord, het is een citaat uit een geweldig boek. Ik kocht het vorige week voor 1,25 euro in de kringloopw­inkel in Kessel, een baken voor de plaatselij­ke literatuur nu de dorpsbibli­otheek al enkele jaren verhuisd is naar Nijlen. Het boek is van journalist­e Svetlana Alexijevit­sj en heet Ze schreef hierin over de lotgevalle­n van de mensen uit de streek van Tsjernobyl na de ramp. Zoals uit het citaat blijkt, zijn er heel wat gelijkenis­sen met de toestand in de wereld nu. Veel mensen ontkenden het gevaar van de straling en weigerden te evacueren. Anderen zagen hun geliefden plots heel ziek worden en sterven. Mensen werd ook afgeraden om zieken in klinieken te bezoeken zodat velen eenzaam stierven. Eén heel groot verschil was er wel met de huidige toestand. Vooral de natuur was toen de grote ziekmaker, de hele streek was vergiftigd. Nu is het omgekeerd, de natuur is hetgeen mensen op de been houdt, letterlijk. Toen ik vorige zondag ging lopen, zag ik dat de parking van de Kesselse Heide overvol stond, tot op de rijbaan stonden de auto’s. Nu cafés en restaurant­s gesloten zijn en er ook geen voetbal meer is om naartoe te gaan, keert de mens helemaal terug naar de essentie. Gaan wandelen in de natuur, gezonder en goedkoper kan ontspannin­g niet zijn. En zoals in deze columns al vaak vermeld, heeft het hele Rivierenla­nd op dit gebied veel te bieden. Afstand houden in een bos is makkelijke­r dan in een winkel en u moet geen kar nemen. Niets houdt u tegen om de omgeving te gaan verkennen. Leuk is deze periode uiteraard voor niemand, maar een tocht in de natuur helpt tegen zwarte gedachten. Zeker in een mooie streek als de onze. Wij houden van Tsjernobyl. Onder meer het administra­tief centrum kleurt roze. FOTO JB