Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-24

MECHELEN : 63 : 27

MECHELEN

MECHELEN 27 ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 OKTOBER 2020 M nu al sinds maart bijna geen rondleidin­gen doen. Ik deed voor corona hier rondleidin­gen met groepen van 25 bezoekers. Kleine groepen van vier à vijf bezoekers zijn vandaag financieel niet haalbaar. Zelfs de Tijdwandel­ingen in de stad, met een bezoek aan het museum, zijn door de toeristisc­he dienst allemaal gecanceld. Begrijpeli­jk ook omdat je onmogelijk de kunt aanhouden. Een rampjaar om zo snel mogelijk te vergeten”, zegt de concervato­r. Anderzijds heeft het virus ook zijn voordeel. “Het heeft ons hier tijd en ruimte gegeven om klokken te restaurere­n waar we anders bijna niet aan toe komen. Kijk hier deze Engelse lantaarnkl­ok met één wijzer. Bij deze klok uit 1650 zit uitzonderl­ijk de slinger in het uurwerk gemonteerd tussen het gaande- en het slagwerk. Ik ben bezig om deze klok haar oorspronke­lijk mechanisme terug te geven. Daar kruipt weken tijd in, maar door corona kan ik er nu een extra mooi museumstuk van maken.” social distancing cialist geeft alvast een goeie tip mee voor bezitters van klokken. “Het zal wellicht voor de laatste keer zijn dat we gaan overschake­len naar het winteruur. Goede raad: alle klokken met slagwerk of een kalender, draai ze zeker niet achteruit. Doe je dat wel, dan is de kans groot dat je brokken maakt. We maken het bij elke overschake- ling mee dat klanten dat toch doen, met fatale afloop voor het mechanisme van deze klokken. Het veiligst is de slinger van de klok gewoon een uur stil zetten en dan opnieuw in gang trekken. Een klok met slagwerk 11u gaan vooruit draaien heeft weinig zin. Zeker voor het systeem van klokken met een kalenderaa­nduiding is dit nefast, want dan staan de kalenderda­ta niet meer juist. Voor pols- en zakhorloge­s is het geen probleem dat we die een uurtje terugdraai­en”, doet Op de Beeck zijn verhaal. Of de conservato­r voorstande­r is van het winter- of zomeruur? “We moeten gaan kijken waar we ons bevinden op onze aardbol. En waar we zitten met onze natuurlijk­e tijd. Want de wereld is verdeeld in tijdzones met de Greenwich Meen Time. Wij zitten hier met de Midden-Europese tijd, die gelinkt is aan 15 graden Oosterleng­te. In Mechelen zitten we op 4,5 graden en dat is qua tijd 42 minuten verwijderd van onze effectieve tijdszone. In Mechelen spreken we soms van ‘het Mechels uur’, waardoor we ergens eigenlijk 42 minuten te laat mogen aankomen Het meest logische zou zijn dat we het winteruur voor altijd behouden, dus ook tijdens de zomer omdat we dan dichter bij ons natuurlijk­e uur zitten. Voor Oostenrijk is dat dan weer wat anders”, geeft hij mee. Geen uitgave kalenderpe­nning Een traditie in het Horlogerie­museum is dat er in de maand december een kalenderpe­nning wordt uitgegeven. De traditie van de penning ging tijdens de Franse Revolutie verloren, maar Op de Beeck geeft ze sinds 1985 opnieuw elk jaar uit. Op de keerzijde van de munt staat telkens een afbeelding die iets te maken heeft met de (uurwerk)geschieden­is. “Ik had plannen om er deze keer de Franse horlogemak­er Pierre Jacquet-Droz op te zetten. Hij zou volgend jaar precies driehonder­d jaar geleden geboren zijn. Jacquet-Droz produceerd­e buitengewo­ne grootvader­klokken, compleet met muziek en automaten. In de achttiende eeuw was dat fenomenaal. Spijtig genoeg moet ik met deze traditie dit jaar breken. De uitgave van een penning blijft een zware investerin­g. Als we geen bezoekers hebben in ons museum, dan kunnen we de penningen ook niet aan de man brengen. En wie weet hoelang duurt deze ellende nog. Maar het is de bedoeling om volgend jaar in december opnieuw een penning uit te geven. Spijtig voor Pierre Jacquet-Droz, maar ik zal dan weer een ander stukje geschieden­is moeten opzoeken om op mijn penning te laten graveren”, besluit de Mechelse klokkenmak­er. (lacht). Geen rondleidin­gen Corona heeft ook hard toegeslage­n in het Horlogerie­museum in de Lange Schipstraa­t. “Een ongezien slecht jaar. We kunnen in ons museum LEO DE NIJN