Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-24

INMEMORIAM.BE : 75 : 39

INMEMORIAM.BE

39 INMEMORIAM.BE ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 OKTOBER 2020 M De familie meldt u in droefheid het heengaan van Joker+ TREKKING VAN 23 OKTOBER 2020 Winnende nummers: 6 9 1 6 5 1 Jackpot reeks van 6 cijfers reeks van 5 cijfers reeks van 4 cijfers reeks van 3 cijfers reeks van 2 cijfers 1 cijfer Sterrenbee­ld 0 0 7 34 332 3.419 33.771 15.297 met met met met met met met met €0 €20.000 €2.000 €200 €20 €5 €2 €1,5 de heer 'HXV &DULWDV (VW Hugo Geens /* - ( 9 / #( 4*4 ( (# 79 / & 8 ( huisarts ϨnenÏ Až˜˜n /$$!0 Jackpot 24/10/2020: €1.800.000 Geboren in Heist-op-den-Berg op 29 juni 1932 en zachtjes ingeslapen in het H.-Hartzieken­huis te Lier op 20 oktober 2020. ¹ ϨnenÏ aeQnÏÝaeÓº Keno Door de huidige omstandigh­eden zal het afscheid in intieme kring gebeuren. TREKKING VAN 23 OKTOBER 2020 Winnende nummers: 8 - 13 - 16 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 30 - 35 - 36 - 41 - 44 46 - 52 - 61 - 65 - 67 - 68 - 70 */ ( 4 / 4* #(4" #$ ' *04 ( 9#$ ( 4 4 *- ,1 $7&# ,)6 . *- 6 /7 /# ,) 5 &; 4 *- 66 *%4* (#( 8 ( ;# Rouwadres: Familie Geens, p/a. Uitvaartve­rzorging De Ryck, Werftseste­enweg 6, 2220 Heist-op-den-Berg. Online condoleren kan via www.funerarium-deryck.be ( ( #( ! /% 9 8 /& 4 0 ! ' ( / 6<6< % (. % ; Pick3 #4 ' & ' 4 !/#04 &#$% /* / ( 4* %' ( /* / #--*&:4 (#/ /* / /*( /* / 8 /04 #(4" 7/ (4#70 9*( /0 8 ( ! ( (8 / #( TREKKING VAN 23 OKTOBER 2020 Begrafenis­sen De Ryck - Heist o/d Berg - 015/24.13.72 Winnende nummers: 3 - 7 - 9 ( / /*8#( # #*( / & 8 /04 & 8 /04 & 8 /04 ' (0 ! - /* /0 ( #&& '0. %#; (Buiten de verantwoor­delijkheid van de redactie.) 0 ( ' Met stil verdriet nemen we afscheid van /* /0 8 ( &**04 (0 ! -0 *+/ #( 4*/ #(4" ( '#&# **'0" Walter Loveniers 4 7#48 #(4" /4// ( *- # ; & -& 408#( #(0 61 *%4* #( #(4# ' %/#( ( #( % - & 8 ( / 6<6< *' , .<< 77/ . echtgenoot van Lydia De Meyer geboren te Berchem op 23 maart 1936 en overleden te Antwerpen op 20 oktober 2020 omringd door zijn familie. 4 (% ( ( *%4 / 9 /% ( /#$0 /0 8 ( ! 4 */ *+/ #(4 " #( (. 4*/ De uitvaartpl­echtigheid en de begraving van de urne in het urnenbos op de begraafpla­ats Schoonselh­of te Antwerpen vinden plaats in beperkte kring. /* )<2< /0 8 ( &; 4 # 4 /* / &. <).5 6.6 . *-*& . 04/ 4 , Familie Walter Loveniers p.a. Uitvaartve­rzorging Dirk Broes Bruul 10, 2570 Duffel Digitaal condoleren: www.dirkbroes.be Rouwadres: Familie, vrienden en kennissen die bij vergetelhe­id geen overlijden­sbericht ontvingen, gelieve dit als zodanig te beschouwen. Het mooiste sterretje aan de hemel dat ben jij! Uitvaartve­rzorging Dirk Broes - Bruul 10 - Duffel - Tel. 015-32 23 00 De familie meldt u in droefheid het onverwacht­e heengaan van Carine José Vermeulen De familie meldt U met droefheid het overlijden van ‘Ons Ma’ Eugène Van Gompel de heer weduwe van Swa Van de Vondel Walter Moorkens Geboren te Herentals op 15 december 1929 en omringd door haar familie overleden thuis te Herentals op 20 oktober 2020. Echtgenoot van Mara Bradvica Mede-stichter van ‘Carina Cars’ geboren te Borgerhout op 27 mei 1960 en overleden te Antwerpen in het GZA St.-Vincentius op 21 oktober 2020. echtgenoot van mevrouw Maria Vaes Mama van Carine Van Gompel en Francis † Michielsen­s De families Van Gompel, Vermeulen en Martin Geboren te Reet op 18 oktober 1950 en thuis te Lint van ons heengegaan op 22 oktober 2020. De crematie, gevolgd door de rouwplecht­igheid, zal in intieme kring plaatshebb­en op vrijdag 30 oktober 2020. Door maatregele­n omwille van het coronaviru­s zullen de afscheidsp­lechtighei­d en begraving in het familiegra­f op de begraafpla­ats van Herentals plaatsvind­en in intieme kring. De asurne zal later een persoonlij­ke bestemming krijgen. Het afscheid zal door de huidige omstandigh­eden in intieme kring plaatshebb­en. Vrienden en kennissen die bij vergetelhe­id geen rouwbrief ontvingen, worden hierbij in kennis gesteld. Met bijzondere dank aan Dr. Jan Hendrickx, het perfecte verpleegte­am Kinever en de sympathiek­e oppassers. Rouwadres: Fam. Van de Vondel - Vaes, p/a Begr. Raf Van Rooy, Duffelsest­eenweg 3, 2547 Lint. Online condoleren kan via www.rafvanrooy.be Correspond­entieadres: Familie Moorkens - Bradvica p/a Uitvaartzo­rg Peeraer Turnhoutse­baan 444-446b – 2110 Wijnegem Rouwadres: Boerenkrij­glaan 47, 2200 Herentals www.vanhovebeg­rafenissen.be Begr.-Crem. Raf Van Rooy - Lint - 03/454 56 65 Uitvaartzo­rg Peeraer-Wijnegem. Tel. 03-353.60.83 www.peeraer-wijnegem.be 'Dankbaar voor alles wat je ons gaf, trots op wie je was' Mama voor altijd Mark HENDRICKX Jij hebt me zoveel gegeven Mijn weg gaat nu verder zonder jou Met mooie herinnerin­gen waarop ik vertrouw Onze liefde gaat nooit voorbij Eigenlijk ben je voor altijd bij mij! Je dochter Nathalie tandarts De hemel is een engel rijker echtgenoot van Ludwine Van de Craen Diep bedroefd maar met heel veel mooie herinnerin­gen en een hart vol liefde nemen wij afscheid van ons liefste Moedertje en allerliefs­te Moeke vader van Joost, Ward & Lies, Lieselotte opi van Josefien en Jeroom Anneke Janssens Geboren te Antwerpen op 28 december 1949 en overleden in het UZ te Leuven op 21 oktober 2020. mede-oprichtste­r van kleding Wilan Carla Strynckx weduwe van Willy Keteleer De afscheidsp­lechtighei­d zal in intieme kring plaatsvind­en in de parochieke­rk van St.-Trudo te Meerhout-centrum op zaterdag 31 oktober 2020 om 10.00u. Geboren te Ekeren op 20 november 1933 en zachtjes ingeslapen te Wuustwezel op 19 oktober 2020. geboren te Izegem op 13 februari 1945 en overleden te Antwerpen op 16 oktober 2020 Wij nodigen u uit om afscheid te nemen van Mark in het bijzijn van zijn familie op vrijdag 30 oktober 2020 van 18.30 uur tot 19.00 uur in het funerarium Veldpoort, Veldstraat 18, 2450 Meerhout. Gezien de huidige coronamaat­regelen, nemen wij afscheid in intieme kring. Volgens wens van de familie heeft het afscheid in intieme kring plaatsgevo­nden. Rouwadres: Schoolstra­at 30, 2450 Meerhout Rouwadres: Familie Van den Eynde - Keteleer Theo Verellenla­an 28 - 2990 Wuustwezel. Rouwadres: mevr. Strynckx, p/a Antwerps Uitvaartce­ntrum, Te Boelaarlei 100, 2140 Borgerhout Online condoleren kan via www.uitvaartce­ntrum.be Familie, vrienden en kennissen die bij vergetelhe­id geen overlijden­sbericht ontvingen, gelieven dit als zodanig te beschouwen. U kan online een rouwbetuig­ing overmaken aan de familie via christophe­bruyneel.be/rouwberich­ten HEIREMANS UITVAARTCE­NTRUM.BE I 03.236.50.70 Ann Schillebee­ckx www.annschille­beeckx.be 014/31 52 46 Veldstraat 18-20-22 Meerhout Christophe Bruyneel Uitvaartzo­rg - 03/336 14 33 - christophe­bruyneel.be • Markt 15-17, 2400 Mol • UITVAARTZO­RG