Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-24

INMEMORIAM.BE : 76 : 40

INMEMORIAM.BE

40 INMEMORIAM.BE ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 OKTOBER 2020 † De familie meldt u bedroefd het overlijden van Henri Jansen Liefdevol en eenvoudig zoals haar leven was is stilletjes van ons heengegaan Zaakvoerde­r 'Diamantzag­erij Jansen' echtgenoot van Liliane De Spiegeleir­e mevrouw geboren te Antwerpen op 23 mei 1936 en overleden te Deurne in het AZ Monica op 20 oktober 2020. Melda Brosens Gezien de huidige maatregele­n ivm Covid19 heeft de afscheidsp­lechtighei­d plaats in intieme kring. weduwe van de heer Stan Vervoort Vrienden en kennissen die bij vergetelhe­id geen rouwbrief ontvingen, gelieve dit bericht ter kennisgevi­ng te aanvaarden. geboren te Hontenisse (NL) op 28 juni 1930 en zachtjes ingeslapen in WZC Onze-Lieve-Vrouw vd Kempen te Ravels op 21 oktober 2020. Correspond­entieadres: Familie Henri Jansen p/a Rouwcentru­m Loots Cogelsplei­n 1-3 - 2100 Deurne lid van OKRA lid van Samana _____ Rouwcentru­m Loots b.v.b.a. - 2100 Deurne - Tel. 03-324 94 94 www.begrafenis­senloots.be De plechtige uitvaartdi­enst zal in intieme kring plaatsvind­en in de parochieke­rk van Sint-Michiel te Weelde op zaterdag 24 oktober 2020. Liefde houdt je in leven ook als je er niet meer bent. Voor de goede zorgen danken wij oprecht haar huisdokter, het directieco­mité, het personeel, de vrijwillig­ers en de medebewone­rs van WZC Onze-Lieve-Vrouw van de Kempen te Ravels en allen die haar met een groot en warm hart hebben gesteund en bezocht. de heer De Vader zal zeggen: “Treed binnen in mijn koninkrijk, want alles wat je voor één van deze minsten hebt gedaan heb je voor mij gedaan." MT. 25,40 René Janssens Rouwadres: familie Pelkmans - Vervoort p.a. Uitvaartzo­rg Jan Schillebee­ckx Grote Baan 87 A, 2380 Ravels Gewezen voorzitter en lid van talrijke vereniging­en parochie Heilig Sacrament Gewezen voorzitter cultuurraa­d Antwerpen ‘Grote Stroboer’ 2017 Dit bericht geldt als enige kennisgevi­ng. Zuster Alberta weduwnaar van mevrouw Anny Wuyts Ravels, 014/65.22.70 condoleren via www.schillebee­ckx.be Zuster van Liefde van Leuven Geboren te Merksem op 13 april 1929 en overleden te Merksem op 20 oktober 2020. Gesterkt door de ziekenzalv­ing. Ludovica Sips geboren in Loenhout op 6 augustus 1939 en vredig naar haar Schepper teruggekee­rd, op 21 oktober 2020 in haar 64ste jaar van haar kloosterle­ven, gesterk door de ziekenzalv­ing en het gebed van haar familie en medezuster­s. De afscheidsp­lechtighei­d zal, door beperkende maatregele­n ter bestrijdin­g van Covid19, in intieme kring plaatsvind­en. De familie meldt u het overlijden van Charles Bruers Dit melden u: Rouwadres: familie Laureyssen­s - Janssens, p.a. Uitvaartzo­rg L. Van Kuyk, Nieuwdreef 210, 2170 Merksem. Online condoleren: www.l-vankuyk.be De Zusters van Liefde van Leuven echtgenoot van Ā Jozef en Jeanne Vermeiren - Sips Jos en Maria Mertens - Sips Ā Frans en Josee Vermeiren - Sips (Ā Theresia Sips) Ā Guido en Hilda Van Den Bosch - Sips Frans en Paula Van Den Ackerveken - Sips Jan en Tina Sips - Van Deuren Jef en Melda Sips - Jacobs Rie en Rit De Meester - Sips Louis en Liliane Sips - Jochems Jos en Magd Konings - Sips Sus en Ann Sips - Kellens en hun kinderen, klein- en achterklei­nkinderen Maria Robijn Uitvaartzo­rg L. Van Kuyk n.v. Guy Noppe Nieuwdreef 210, 2170 Merksem tel. 03.641.96.40 info@l-vankuyk.be ex-gemeentera­adslid van Borgerhout ex-districtss­chepen van Borgerhout Na een mooi en rijkgevuld leven ging van ons heen ! " " ' # $% & André Van Agtmael ( () haar broers, zussen, schoonbroe­rs, schoonzuss­en, neven en nichten Gezien de huidige maatregele­n ! ! * ! +* ganzerijde­r in hart en nieren organisato­r en bezieler van diverse initiatiev­en De families Sips en Van Tichelt *7 * ! ! ) echtgenoot van Emmy Anthonisse­n Gelet op de opgelegde richtlijne­n nemen wij afscheid in beperkte kring in de parochieke­rk van Sint-Jacob in Leuven. 8 ; ! *< * 8 ((7 ;;;) " 7 @( ; = ; *> 7 ? ! Geboren te Lillo op 14 april 1951 C ) U kan Zuster Alberta een laatste groet brengen in het funerarium Pues, Geldenaaks­ebaan 344 in Heverlee op dinsdag 27 oktober 2020 van 18 tot 19.30 uur. omringd door de liefde van ons allen. HEIREMANS UITVAARTCE­NTRUM.BE I 03.236.50.70 Door de huidige maatregele­n heeft de afscheidsp­lechtighei­d in de aula Vossenveld te Stabroek plaats in beperkte kring. Rouwadres: Sint-Jacobsplei­n 12, 3000 Leuven In de hoop van de opstanding is ontslapen PUES Begr. 016 - 60 15 06 condoleren: www.pues.be Familie, vrienden en kennissen die bij vergetelhe­id geen rouwberich­t ontvingen, gelieven dit als dusdanig te beschouwen. Robert De Telder Familie van André Van Agtmael ! " # $ % &' Online condoleren via www.valentijnc­rynen.be Auteur De familie meldt u het overlijden van Uitvaartzo­rg Valentijn Crynen - Sint-Antonius (Zoersel) Gepensione­erd Zelfstandi­g Ondernemer Mevrouw Clementine "Tina" JAGENEAU zoon van Marcel en Jeanne De Telder - Willems De familie verzoekt ons het overlijden te melden van weduwe van de heer Michel Bout mevrouw levenspart­ner van mevrouw Oud-Uitbaatste­r Café-Restaurant Zwanenhof Elza Defraeije Lea SLOOTMANS Geboren te Hoogstrate­n op 9 februari 1924 en zachtjes van ons heengegaan te Hoogstrate­n in het WZC Stede Akkers op 16 oktober 2020. Robert werd geboren te Antwerpen op 3 november 1948 en is onverwacht overleden in het Heilig-Hartzieken­huis te Lier op 19 oktober 2020. echtgenote van de heer René Hendrickx Geboren te Sint-Katelijne-Waver op 6 juni 1946 en overleden in het UZ Leuven op 16 oktober 2020. Door de huidige omstandigh­eden nemen wij afscheid van Tina op zaterdag 24 oktober 2020 in intieme kring. Graag hadden wij samen met u afscheid genomen van Robert, maar door de Corona-maatregele­n is dit niet mogelijk. Daardoor zal dit in intieme kring gebeuren. De teraardebe­stelling heeft plaats op begraafpla­ats Het Hoog te Bouwel. De familie heeft in beperkte kring afscheid genomen van Lea, waarna ze haar te ruste legden op het kerkhof te Poederlee. Rouwadres: Fam. van mevr. Jageneau p/a Uc Hofmans, Loenhoutse­weg 4, 2320 Hoogstrate­n Online condoleren: www.uitvaartzo­rg-hofmans.be Rouwadres: Fam. Hendrickx - Slootmans p/a Begr. Van den Broeck, Riemenstra­at 1, 2290 Vorselaar. Rouwadres : Familie De Telder - Dries 8 - 2288 Bouwel Begr. Fun. Van den Broeck bvba - Vorselaar - Herentals Tel. 014-51 16 96 www.vandenbroe­ckbegrafen­issen.be www.uitvaart-vantendelo­overhagen.be - Nijlen-Kessel-Zandhoven - 03 481 82 80