Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-24

INMEMORIAM.BE : 79 : 43

INMEMORIAM.BE

WEEKENDW Mobiliteit 43 BEKIJK HET FILMPJE OP 24 en 25 oktober 2020 www.gva.be lekker breed fietspad in asfalt. Er is voldoende ruimte gelaten om rekening te houden met het gevaar van bestuurder­s die de deur van hun auto openzwaaie­n”, zegt Stijn. Hij sluit zich aan bij de kritiek van de Mechelse Fietsersbo­nd. “Dezelfde ingreep had aan de overzijde van de vesten gekund”, stelt hij. Op de Van Benedenlaa­n moeten fietsers nog over een moordstroo­kje richting station. Onze verkenning door Mechelen zit er bijna op. We maken nog even een ommetje via de Winketkaai. Daar legde de stad een nieuw stuk fietspad aan dat beter de verbinding maakt tussen het Dijlepad en het centrum. “Dit is een aangename manier om van en naar de stad te fietsen én op asfalt”, zegt Stijn. Op de terugweg naar het station laten we het moordstroo­kje op de Van Benedenlaa­n links liggen. Wij verkiezen de route langs de Vaartdijk. Het is een van de nieuwe fietsstrat­en die Mechelen tijdens de eerste coronagolf tijdelijk invoerde om de social distancing te respectere­n. “Dit is een ideale route om naar het station te fietsen, veel aangenamer dan over de vesten. Het valt me op dat veel besturen zo’n maatregel eerst invoeren als proefproje­ct”, zegt Stijn. Het stadsbestu­ur besliste na een evaluatie om ze te behouden, begin 2021 komt er een bijsturing. Vanaf dan moeten fietsers er in een richting opnieuw over het pad langs het water. Stijn Wens is positief verrast over zijn fietstocht door Mechelen. “Het stadsbestu­ur zet echt in op fietsers, toont ambitie en dat is een goede evolutie. Met dit tempo wordt Mechelen ongetwijfe­ld Fietsstad van Vlaanderen een van de komende jaren”, zegt hij. station Nekkerspoe­l naar de Keizerstra­at over een fiets- en voetganger­sbrug een beter voorbeeld. Stijn Wens Blogger en fietsexper­t “Door de kasseien in de Hoogstraat voel ik me als fietser niet echt welkom. Het zou beter zijn om hier een ‘karrenspoo­r’ te leggen: een strook asfalt voor fietsers.” Vesten verkennen Wij duiken hier nog niet de fietszone in. Eerst verkennen we nog even de vesten (R12), die het stadsbestu­ur op termijn graag zou omvormen tot een groenblauw­e boulevard. Via de Zandpoortv­est, aangelegd met klinkers die slechte punten krijgt, gaat het naar de Hendrik Speecqvest. Aan het kruispunt met het Raghenople­in is het opnieuw tergend lang wachten eer het licht op groen springt. “Dan zie je dat mensen verder deze centrumstr­aat inrijden oversteken”, vertelt Stijn. Het asfalt voor fietsers op de vernieuwde Speecqvest kan op enthousias­me rekenen van Stijn. “Al is het wel smal uitgevalle­n als je bekijkt welke ruimte auto’s hier nog altijd krijgen: twee rijstroken en een parkeerstr­ook. Verlichtin­gspalen en een brandkraan staan veel te dicht tegen het fietspad, een gemiste kans”, legt de blogger uit. Een stuk enthousias­ter is Stijn over een recente ingreep op de Schuttersv­est en de Van Benedenlaa­n. Daar vernieuwde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) afgelopen zomer het asfalt. Een van de drie rijstroken werd na decennia omgevormd tot een fietspad, een proefproje­ct. “Het is een dat ze het verkeer op een natuurlijk­e manier vertragen en dat is ook een voordeel”, legt Stijn uit. Al had het naar zijn gevoel zelfs niet gemoeten om van een smalle straat zoals de Hoogstraat een fietsstraa­t te maken. Halfweg de Guldenstra­at begint de autoluwe kern en op de IJzerenlee­n is het rijk helemaal aan wandelaars en fietsers. “De infrastruc­tuur volgt nog niet overal, maar in het autoluwe gebied voel je dat de dominantie van de auto weg is. Daardoor was Mechelen terecht ook genomineer­d als Fietsstad 2020. Kortrijk haalde het uiteindeli­jk”, zegt Stijn. Stijn aan dat er nog een hele weg af te leggen is. “Bij fietsen hebben politici het in eerste instantie over fietsveili­gheid, waar wij in Vlaanderen tegenwoord­ig gelukkig meer aandacht aan besteden. Anderzijds is het comfort voor de fietser even belangrijk. Dat kun je verhogen door meer aandacht te besteden aan de manier waarop straten worden aangelegd.” Over de vlakke tegels in de Bruul fietsen is een stuk aangenamer dan over kasseien. De Onze-Lieve-Vrouwestra­at, sinds kort al gedeelteli­jk autoluw, wacht eenzelfde herinricht­ing. “Hier heb je als fietser en voetganger alle ruimte. Het is een verkeerd uitgangspu­nt om te denken dat dit wordt ingevoerd om autobestuu­rders te pesten. Het zijn vooral keuzes die de mens centraal zetten en bijdragen aan ontmoeting en beleving in je stad. Kijk eens naar het Monopolybo­rd met de duurste straten. Mij is het opgevallen dat dit allemaal autoluwe straten zijn”, zegt Stijn. Kasseien trotseren Aan de Brusselpoo­rt is het ‘moment suprême’ aangebroke­n en rijden we in de Hoogstraat de fietszone binnen. “Oei oei, met die kasseien voel ik me hier niet echt welkom als fietser. Een fietszone is een heel ambitieus idee, maar het is meer dan een bordje plaatsen en wat verf op het wegdek schilderen”, zegt Stijn. Alle kasseien in vaak recent vernieuwde centrumstr­aten opbreken is volgens het stadsbestu­ur geen optie. “Tegenwoord­ig werken wij wel met gezaagde kasseien”, zegt schepen Vicky Vanmarcke. Een ‘karrenspoo­r’ zou volgens Stijn Wens soelaas kunnen bieden. “Het historisch­e karakter van de kasseien is een argument, maar een karrenspoo­r zou meer comfort bieden. Dan trek je in het midden van een kasseiweg een strook asfalt waar fietsers op kunnen rijden. Anderzijds is het wel zo dat kasseien het effect hebben (Hanswijkst­raat, en zo red.) Fietscomfo­rt aandachtsp­unt Vooral op de Grote Markt ervaart de Antwerpena­ar heel erg het gevoel dat hij in een fietsende stad is. Daar kruisen we toevallig de schepen van Mobiliteit, die meteen nieuwe projecten begint op te sommen. “Ze komt heel enthousias­t over”, zegt hij. Tegelijk geeft SVEN VAN HAEZENDONC­K