Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-24

WEEKEND : 8 : 8

WEEKEND

WEEKEND 8 24 en 25 oktober 2020 ALEXANDER DE CROO de coach van zijn “team van 11 miljoen” Hij is momenteel meer crisismana­ger dan regeringsl­eider. Zijn doel: vermijden dat corona ons land en de ziekenhuiz­en overspoelt. Maar zelfs als dat lukt, zijn we nog niet meteen van dat verdomde virus verlost. Volgens premier Alexander De Croo (Open Vld) moeten we er nog tot volgende zomer mee leren leven. “Dat lijkt me het minimum.” Die vorige regering heeft serieuze fouten gemaakt. Slechte communicat­ie, halfslacht­ige maatregele­n ... Ik ga mij daar niet over uitspreken. Het zou nu makkelijk zijn om te zeggen: we gaan het allemaal beter doen. We zaten toen met een regering met amper 38 zetels in onzekere omstandigh­eden. Nu bewijzen we dat het toch beter is om een volwaardig­e regering te hebben. “De regels gaan ons niet redden, ons gedrag wel” Eén modernisti­sch schilderij hangt eenzaam aan de muur te bengelen. Voor de rest zijn er in het bureau van de eerste minister alleen maar lege muren. Veel tijd heeft De Croo nog niet gehad om zich te settelen in de 16. Het is corona, corona, corona. “Als het brandt, moet je blussen. We moeten niet alleen de cijfers snel verbeteren, maar ook de mensen beschermen en perspectie­f geven. Duidelijk maken dat niemand er alleen voorstaat.” Zitten we nu in slechtere papieren omdat de regeringsv­orming zo lang geduurd heeft? Dat denk ik niet. Maar het is toch goed dat we er één hebben Zeker in een land met een aantal pijnpunten. Onze structuur is echt niet gemaakt om snel te beslissen. Zeker in crisissen als deze is dat een probleem. Daarom moeten we diepgaand veranderen. (lacht). De regering lijkt nu vooral te draaien op de tandem De CrooVanden­broucke. Er lijkt maar geen einde te komen aan deze nachtmerri­e. Omdat het vandaag vooral over volksgezon­dheid gaat. Dan is het normaal dat de premier en de bevoegde minister vaak samen in de vuurlinie staan. Maar ik hoop dat we de komende weken kunnen bewijzen dat de regering veel meer talent heeft dan dat. Frank is iemand met veel kennis. Iemand met wie je goed kunt werken. Hij kan soms wel heel overtuigen­d zijn, en daar worden sommigen weleens nerveus van. Tijdens de eerste golf sloeg iedereen er zich wel door. Maar dit is een marathon die zeker tot volgende zomer zal duren. Op dit moment zijn we aan het spurten, maar als je de eerste 5 kilometer spurt, is het nog een lange tocht om de 42 kilometer te ronden. Je ziet vandaag al dat de samenlevin­g kraakt. De situatie in de ziekenhuiz­en is moeilijk, het testen en tracen botst tegen zijn limiet – en ook de mensen zitten op hun tandvlees. Hij heeft ook de neiging om veel aandacht op te eisen. Is de zomer het moment waar we naar moeten uitkijken? We zijn ook geen kamerplant­en, hé. Sommigen hebben nu eenmaal temperamen­t en zijn soms overtuigd van hun gelijk. Ik heb daar geen problemen mee. Het is moeilijk daar uitspraken over te doen, maar ik ga ervan uit dat we minstens tot volgende zomer met corona bezig zullen zijn. Dat lijkt me het minimum. Tot het moment waarop veel mensen gevaccinee­rd kunnen worden. Eerst moeten we de cijfers zo veel mogelijk naar beneden krijgen. Daarna moeten we een strategie ontwikkele­n om te leren omgaan met het virus. Hoe gaan we het draagbaar maken over een langere periode en hoe vermijden we dat we van piek naar piek gaan? Soms gedraagt hij zich alsof hij eerste minister is. Dat is niet iets wat mij stoort. We werken zeer goed samen. Hoe mensen daarnaar kijken, maakt me niet zoveel uit. Jan Jambon gaf gisteren een andere boodschap dan Vandenbrou­cke. Hij sprak al over versoepeli­ngen. Is dat wel haalbaar? We gaan na een maand bekijken wat de impact van de maatregele­n is. Maar ik kan helaas niet in de toekomst kijken. Zoals Duitsland, dat meteen ingrijpt wanneer er 50 gevallen zijn per 100.000 inwoners? Wat de drempel is, kan ik niet zeggen. Daar moeten de experten zich over uitspreken. Maar we moeten een manier vinden om heel gericht te kunnen ingrijpen. En niet altijd maatregele­n nemen die het land bezwaren. Daarvoor gingen we natuurlijk de barometer invoeren. Om te voorspelle­n wanneer we zouden kunnen versoepele­n. Die barometer zal niet lang meer op zich laten wachten. Maar de voorbije weken was de prioriteit gewoon: welke maatregele­n nemen we om het aantal contacten te vermindere­n. Was een volledige lockdown nu niet verstandig­er geweest? Als je ziet welke maatregele­n we hebben genomen ... Mochten we dat allemaal in één keer hebben beslist, zou men gezegd hebben dat het een pseudolock­down was. Maar wij willen echt niet alles opnieuw dichtgooie­n: we gaan scholen, onze economie, de ziekenhuiz­en en onze mentale gezondheid vrijwaren. In sommige ziekenhuiz­en begint de situatie dramatisch te worden. Minister van Volksgezon­dheid Frank Vandenbrou­cke (sp.a.) is er niet gerust in. U wel? als iedereen weet wat het doel is: de regels volgen, niet alleen voor jezelf, maar vooral voor kwetsbare mensen. met autorijden omdat daar doden bij vallen? Nee, we gaan om met het risico en nemen maatregele­n om dat zo klein mogelijk te houden. Dat is nu ook zo als we onze kinderen naar school laten gaan. De drempel om weer naar niveau 3 op de barometer te gaan, ligt ver van ons verwijderd. Zal de horeca dan pas opnieuw kunnen openen? Die empathisch­e aanpak contrastee­rt serieus met die van de vorige regering. Daarom kost het wat tijd om die barometer te finalisere­n. Vandaag staat hij nog niet op punt. Ik heb er vertrouwen in dat mensen zich aan de maatregele­n houden, en dat zal zich weerspiege­len in de cijfers. De ziekenhuiz­en raken overvol, maar we mogen wel nog allemaal naar de cinema en het theater. Dat is toch raar? Tja, ik zat ook in die vorige regering. Ik denk dat we vooral veel hebben geleerd. En we moeten nu ook, want het begint voor velen echt zwaar te worden. Ook mijn kinderen zijn het beu, terwijl ze in het begin vooral blij waren om thuis te zijn. Volgende week wordt cruciaal. Dan zouden we het effect van de maatregele­n moeten zien. U lijkt wel de coach van Team Belgium: de trainer die zijn ploeg moet aanvuren. Maar daardoor blijven we wel risico lopen. Zoals de schoolgaan­de kinderen die het openbaar vervoer nemen. Ik ben zelf naar het Filmfest in Gent geweest, in een gigantisch­e zaal waar minder dan 200 mensen zaten. En iedereen had een mondmasker aan. Dat vormt echt geen gevaar. Elke dag is nu cruciaal. Het is voor velen elke dag D-day, vooral in de zorg. Dat is ook de enige manier. Als jij alles perfect doet maar je buur niet, dan werkt het niet. Iedereen moet meewerken en dat kan alleen De regels op zich gaan ons niet redden, wel ons gedrag en ons gezond verstand. Gaan we stoppen FARID EL MABROUK HANNES HEYNDERICK­X