Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Restaurant rusthuis Hof van Egmont wordt Covid-afdeling

- STIJN VAN DE SANDE ARNOUT GYSSELS

zijn, en we nog niet alle testresult­aten hebben, blijven we enorm voorzichti­g met de bezoekrege­ling. Er mag maximaal één familielid op bezoek komen, maar we vragen om bezoek zo veel mogelijk uit te stellen. We zetten wel fors in op telefonisc­h en digitaal contact.”

De reacties van de bewoners zijn uiteenlope­nd. “Ze moesten dit weekend in isolatie op hun kamer blijven”, zegt Peter Macken, algemeen directeur van Zorgbedrij­f Rivierenla­nd. “Dat is natuurlijk voor niemand leuk. Sommige mensen reageren gelaten op de besmetting­en, anderen zijn in paniek. Het personeel doet er alles aan om de bewoners zo goed mogelijk op te vangen.”

Helpende handen

Omdat ook heel wat personeels­leden in quarantain­e zitten, is het Hof van Egmont op zoek naar helpende handen. “We krijgen hulp van het Rode Kruis, en de Mechelse scholen die zorgopleid­ingen aanbieden bekijken hoe ze hun stagiairs kunnen heroriënte­ren”, zegt Gabriella De Francesco. “Maar de druk op het personeel blijft groot. Daarom zijn mensen die hulp kunnen bieden op logistiek vlak of bij verpleegku­ndige taken heel erg welkom de komende weken. Zij kunnen zich aanmelden via mail.”

Taskforce komt samen

Woensdag komt de taskforce woonzorgce­ntra van de Vlaamse overheid weer samen om te kijken of de maatregele­n moeten aangescher­pt worden. Veel rek zit er niet op. Op dit moment is met de nodige veiligheid­svoorschri­ften één knuffelcon­tact toegelaten, plus vier bezoekers. Maar Margot Cloet, topvrouw van de grootste koepel

Zorgnet-Icuro, pleit ervoor om toch verder te gaan. “We gaan niet al het bezoek overboord gooien, maar we moeten wel voldoende streng durven zijn. Ik heb soms de indruk dat we niet meer durven, omdat we willen vermijden wat in de eerste golf is gebeurd. Maar we moeten op tijd durven ingrijpen”, klonk het in De Zevende Dag.

Karine Moykens, die de taskforce woonzorgce­ntra leidt, zegt dat mogelijke verstrengi­ngen zeker ter sprake zullen komen. “Eventueel kunnen we terug naar één contact gaan.” Ze wijst erop dat alle leden van de taskforce – dus ook Zorgnet-Icuro – de vergaderin­g weer bijeen konden roepen als ze vonden dat er snel moest ingegrepen worden. “Dat bleek de hele week niet nodig.” Ook zij hamert erop dat het niet de bedoeling kan zijn om de rusthuizen weer hermetisch af te sluiten. “Dat wil niemand meer.”

 ?? FOTO STIJN VAN DE SANDE ??
FOTO STIJN VAN DE SANDE
 ?? FOTO STIJN VAN DE SANDE ?? Het Hof van Egmont in Mechelen schuift de tafels en stoelen in de cafetaria aan de kant om plaats te maken voor bedden.
FOTO STIJN VAN DE SANDE Het Hof van Egmont in Mechelen schuift de tafels en stoelen in de cafetaria aan de kant om plaats te maken voor bedden.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium