Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

‘Marathon van Kessel’ om te vroeg gestorven vaders te eren

Vrienden eren te vroeg overleden vaders met marathon langs Grote Nete

- ALAIN VAN VELDHOVEN

Met een marathon hebben acht dappere lopers uit Kessel (Nijlen) en omstreken hulde gebracht aan de te vroeg overleden vaders van initiatief­nemend kwartet Chris Magel (42), Dominic Magel (39), Tim Van Den Bosch (41) en Jeffrey Keersmaeke­rs (38). Normaal gesproken zouden de Maas en de Erasmusbru­g hun strijdtone­el vormen, maar door de afgelastin­g van de Marathon van Rotterdam treffen we de sportlui zondag langs de oevers van de Grote Nete tussen Berlaar en Lier, in wat vanaf nu als de Marathon van Kessel te boek staat.

Het is een miezerige en winderige ochtend. Langs de gesloten gebouwen van Herberg De Boekt zijn acht vrienden zich aan het voorbereid­en op een inspanning die hen enkele uren zoet zal houden. “Het idee is eigenlijk twee jaar geleden ontstaan bij een fles rosé in een vakantiedo­mein in Zuid-Frankrijk”, zegt Dominic Magel uit Emblem (Ranst). “Twee weken daarvoor hadden mijn broer Chris en ik onze vader moeten afgeven aan longkanker. Hij was 64. Chris deelde ons op dat terras in Frankrijk mee dat hij aan een halve marathon wilde deelnemen op de verjaardag van papa. Ook Tim en Jef verloren hun vader al voor hun 65ste levensjaar. ‘Als we nu eens allemaal samen een hele marathon lopen om hen te eren?’”, wierp iemand op. “En hier staan we nu.”

“We kenden elkaar op dat moment nog niet zo heel goed,” gaat Chris Magel uit Lier verder. “De gezamenlij­ke verwerking van het verlies heeft ons alle vier dichter bij elkaar gebracht. We kozen de Marathon van Rotterdam uit om onze belofte in te lossen. Die zou dit voorjaar plaatsvind­en, maar door corona werd het evenement naar 25 oktober uitgesteld. Sinds deze zomer zijn we ons dus op die datum aan het voorbereid­en. Helaas verdween de Marathon van Rotterdam door de aanhoudend­e corona-ellende helemaal van de kalender. Zo kwamen we met het idee om dicht bij huis zelf een parcours

uit te zetten, langs de Grote Nete op het grondgebie­d van Lier, Berlaar en Nijlen. Nog vier vrienden uit de omgeving sloten zich aan bij ons initiatief. We hebben er al een aantal keer om gelachen dat die hele marathon onze drie vaders geen zier zou kunnen schelen als ze nog leefden (lacht).”

“Ze zouden hier waarschijn­lijk in De Boekt op café zitten en alleen buiten komen na de marathon om ons te wenken dat er vier Duveltjes klaarstaan,” doet Dominic er grinnikend nog een schepje bovenop.

T-shirts

Het startmomen­t komt steeds dichterbij, de spanning stijgt. Jeffrey Keersmaeke­rs uit Itegem (Heist-op-den-Berg) deelt de speciaal voor de gelegenhei­d gedrukte T-shirts uit met de loop van de Grote Nete en de afstand (42,195 km) erop. “Ik moet bekennen dat ik gisterenav­ond nog gezondigd heb en mezelf een glas wijn heb ingeschonk­en om in slaap te geraken.” Zijn grootste sportieve rivaal Chris heeft net daarvoor de heilzame effecten van geheelonth­ouding en een bord spaghetti onderstree­pt. “Of er onderlinge concurrent­ie is?” merkt Chris op. “We hebben afgesproke­n dat je gewoon moet gaan als je voelt dat je beter bent. Bij een generale repetitie tijdens een halve marathon in september heb ik Jeffrey in de laatste meters achter me kunnen laten. Wij twee kijken dus wel naar elkaar.”

Toch is het Jeffrey die met een waanzinnig­e tijd van 3 uur en 13 minuten een minuutje eerder dan Chris over de finishlijn loopt. De gouden medaille in de eerste editie van de Marathon van Kessel gaat daarmee naar Itegem. Hierboven zullen drie heren daar met genoegen een Duveltje op drinken.

 ?? FOTO XX ??
FOTO XX
 ??  ?? Chris en Jeffrey zijn er aan begonnen. “Het voordeel van Kessel op Rotterdam is dat we elk steentje en elke bocht van dit parcours kennen.”
Chris en Jeffrey zijn er aan begonnen. “Het voordeel van Kessel op Rotterdam is dat we elk steentje en elke bocht van dit parcours kennen.”
 ?? FOTO JOREN DE WEERDT ?? De acht marathonlo­pers klaar voor vertrek. Op de eerste rij het initiatief­nemende kwartet Chris, Tim, Jeffrey en Dominic.
FOTO JOREN DE WEERDT De acht marathonlo­pers klaar voor vertrek. Op de eerste rij het initiatief­nemende kwartet Chris, Tim, Jeffrey en Dominic.
 ??  ?? De Marathon van Kessel bestaat uit vier rondes langs de Grote Nete tussen Berlaar en Lier.
De Marathon van Kessel bestaat uit vier rondes langs de Grote Nete tussen Berlaar en Lier.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium