Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Het virus stopt niet aan de taalgrens

- Christof Willocx redacteur economie brieven@gva.be

Wie ernstig ziek wordt van corona, kan er niet meer op rekenen dat hij in een ziekenhuis dicht bij huis wordt opgenomen. Zo erg is de situatie nu geworden. De Antwerpse ziekenhuiz­en Sint-Augustinus, Sint-Vincentius en Sint-Jozef lieten dit weekend weten dat ze geen nieuwe coronapati­ënten meer kunnen opnemen, omdat er geen bedden meer vrij zijn. De patiënten worden nu doorverwez­en naar andere ziekenhuiz­en.

Ook het Heilig Hartzieken­huis in Mol neemt geen nieuwe patiënten meer op, omdat verschille­nde artsen, medewerker­s en patiënten op de dienst geriatrie positief hebben getest. De hoofdarts van het ziekenhuis zegt dat het virus wellicht is binnengebr­acht door bezoekers die lichte symptomen hadden, of die in afwachting van hun testuitsla­g toch naar het ziekenhuis kwamen. Je kan je afvragen waar het verstand van die mensen gebleven is. De situatie in Mol is geen alleenstaa­nd geval. De politie legde zondagocht­end een feestje met veertig mensen stil in een nachtclub in Maasmechel­en. En in Lochristi raakten twintig mensen van de seniorenve­reniging OKRA besmet nadat ze aan tafel hadden gezeten met twee besmette personen die nog aan het wachten waren op hun testresult­aat.

In deze harde tijden hebben we meer dan ooit de verantwoor­delijkheid­szin van alle burgers nodig. Daarnaast ontbreken ook twee andere dingen: duidelijkh­eid en een perspectie­f. De duidelijkh­eid ontbreekt omdat er in verschille­nde regio’s in dit land andere regels gelden. Brussel en Wallonië hebben bijvoorbee­ld de sportclubs en zwembaden gesloten, Vlaanderen niet. Brusselse sporters kunnen dus gaan fitnessen en zwemmen in de Vlaamse rand. Het is een illusie om te denken dat het coronaviru­s stopt aan de taalgrens. Daarom lijkt het beter om in deze crisissitu­atie naar duidelijke en strenge regels te gaan die gelden voor iedereen.

Even erg is het gebrek aan perspectie­f. Er wordt nu al weken gesproken over de coronabaro­meter, die ons moet vertellen wat er mogelijk is bij een bepaald niveau van besmetting­en. Maar die barometer is er nog steeds niet. Hij zou nochtans moed kunnen geven. Bijvoorbee­ld: als we het aantal besmetting­en met z’n allen kunnen terugdring­en naar een bepaald niveau, mogen de restaurant­s weer open. De politici moeten dus opnieuw in actie komen. Want als onze ziekenhuiz­en verzuipen, hebben we als natie collectief gefaald.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium