Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Als zelfs de BV’s het al moeilijk krijgen

OOK GROTE ANTWERPSE NAMEN GERAKEN NOG AMPER OP HET PODIUM

- BERT PROVOOST

Hun natuurlijk­e habitat is het podium en spelen voor een publiek is hun lang leven. Maar de verstrengi­ngen in de culturele wereld maken dat het ook voor Antwerpse artiesten met naam en faam alsmaar moeilijker wordt om nog op een podium te geraken. Maximum tweehonder­d mensen mogen nog samen in een zaal zitten, hoe groot die ook is. En bijkomende maatregele­n zijn de komende weken niet ondenkbaar. Wij legden ons oor te luisteren bij vier Antwerpse podiumbees­ten, die ondanks alles toch nog een cultureel waakvlamme­tje brandende proberen te houden.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium