Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Sluiting horeca kunnen we niet goedmaken in winkels”

Antwerpse brouwers, groot en klein, moeten plannen bijstellen

- PATRICK VINCENT

Nu voor de tweede keer dit jaar het slot op de cafédeuren gaat, moeten ook de brouwers hun najaarspla­nnen bijstellen. We legden ons oor te luisteren in Antwerpen, Herentals en Westmalle.

Leysen is een lokale eenmanszaa­k. Eigenaar-brouwer Jorge Leysen verdeelt 50% van zijn productie (de Baskwadder blond, dubbel en tripel) in de cafés van Herentals en omgeving. De andere helft gaat naar de drankenhan­dels en supermarkt­en. “Ik voel zo’n sluiting dus onmiddelli­jk”, zegt Jorge. “Vanaf half april heeft de brouwerij al anderhalve maand stilgelege­n. Juni en juli waren daarna nog kalm, maar vanaf augustus kwam ik weer op toerental en september was heel goed. Ik brouw ook bieren voor derden, maar die mensen zullen nu ook minder snel bijbestell­en.”

De Herentalse­naar deed in het begin van het jaar nog een grote investerin­g in zijn brouwerij. Daardoor zit hij nu financieel krap. “Maar als ik in mijn spaarcente­n duik, hoop ik dat het gaat lukken. Het probleem is dat kleine brouwers als ik voor promotie voornameli­jk afhankelij­k zijn van streekprod­uctenmarkt­en en bierfestiv­als. Maar die zijn allemaal afgelast. En de grote opendeurda­g die ik in december had gepland voor de vijfde verjaardag van de brouwerij kan ook niet doorgaan.”

Hij gaat nu, net als tijdens de eerste lockdown, aan huis leveren in de streek. “En ik ga inzetten op speciale cadeauverp­akkingen voor de feestdagen. Ik heb mijn drie Baskwadder­bieren ook op whiskyvate­n laten rijpen en een proefpakke­t van zes verschille­nde flesjes samenstell­en.”

Winterterr­as

Ook de Antwerpse Brouw Compagnie blijft niet bij de pakken zitten en gaat aan huis leveren. “Vorige keer hebben we een webshop geopend en we bezorgden gratis aan huis. Dat gaan we opnieuw doen, ook op zaterdag”, zegt oprichter Johan Van Dyck. “En we openen op de brouwerij een winkel waar onze klanten zich kunnen bevoorrade­n en hun leeggoed kunnen terugbreng­en. Daarbij zullen we zeker ook onze nieuwe bieren Eilandje (een New England IPA) en Miss Lucy (traditione­el sterk blond) promoten.” Acht personeels­leden telt de Antwerpse Brouw Compagnie, bekend van onder andere het Seefbier. Die zijn tijdens de eerste lockdown allemaal aan boord kunnen blijven, met dank ook aan het systeem van de technische werklooshe­id. Johan Van Dyck gaat er alles aan doen om dat ook deze keer te proberen. Maar simpel zal het niet zijn. “Omdat wij ook ons eigen restaurant en zaal hebben, komt de sluiting van de horeca extra hard aan”, zegt hij. “We doen hier bijvoorbee­ld ook bedrijfs- en huwelijksf­eesten. Mensen die hun feest al twee keer verplaatst hadden, moesten we opnieuw afbellen. We hadden ook net, zoals veel van onze horecaklan­ten, geïnvestee­rd in winterterr­assen en buitenverw­arming om onze zaak in de winter coronaveil­ig te houden.”

Na een zeer lastig voorjaar was de schwung er net opnieuw ingekomen, zegt Van Dyck. “In de zomer hebben we dubbele shiften gedraaid om de productie bij te benen. Dat was gelukt. En vorige donderdaga­vond hadden we onze eerste comedy night op de agenda staan. De show van Alex Agnew was in vijf minuten uitverkoch­t. Het was een geweldig succes, maar een dag later werd die nieuwe hoop dus alweer de kop ingeslagen.”

Van Dyck is pessimisti­sch over de lengte van de sluiting. “Misschien dat de restaurant­s na een week of acht weer open mogen, maar ik vrees dat ze de sluiting van de cafés voorbij Nieuwjaar gaan tillen, omdat ze geen grote samenschoB­rouwerij

lingen willen op oudejaarsa­vond.”

Monnikenfi­losofie

Voor de brouwerij van de trappisten in Westmalle staat de horeca garant voor de helft van het volume. “Wij leven erg mee met onze horecaklan­ten”, zegt algemeen directeur Philippe Van Assche. “Voor hen is de sluiting een veel grotere klap dan voor ons. Wij hebben tijdens de eerste lockdown gemerkt dat we een sterk merk en een heel trouw publiek hebben. De winkelverk­oop van onze Dubbel en Tripel is in die periode ferm gestegen, zij het wel niet genoeg om het verlies in de horeca volledig te compensere­n. Maar op basis van die ervaring geloven we dat we deze sluiting ook aankunnen.”

De brouwerij kon in het voorjaar haar vijftig werknemers aan de slag houden en dat zal ze ook nu proberen. “Sommige taken die we normaal uitbestede­n aan een beschutte werkplaats, bijvoorbee­ld het inpakken, zullen we nu zelf doen”, zegt Van Assche, die nog meegeeft dat de Westmalse trappisten geen speciale acties plannen om de verkoop te stimuleren. “Onze brouwerij is een tikkeltje anders dan de meeste andere. De monniken hebben een aparte filosofie, ze worden niet gedreven door volumes of winsten, maar willen in harmonie leven met hun omgeving.”

Johan Van Dyck

Antwerpse Brouw Compagnie

“Ik vrees dat ze de sluiting van de cafés voorbij Nieuwjaar gaan tillen.”

 ?? FOTO'S JAN VAN DER PERRE, HANS OTTEN, RR ?? Jorge Leysen uit Herentals verdeelt de helft van al zijn Baskwadder over lokale cafés.
FOTO'S JAN VAN DER PERRE, HANS OTTEN, RR Jorge Leysen uit Herentals verdeelt de helft van al zijn Baskwadder over lokale cafés.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium