Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Chironamid­dag valt in het water na inbraak: schade is groot

-

In het Sonneheem, het lokaal van Chiro Jong Leven in Nijlen, is ingebroken. De daders maakten weinig of geen buit, maar de schade is wel groot.

Kort voor de start van de Chironamid­dag werd er opgemerkt dat er ingebroken was. “De dieven zijn langs de brandtrap naar boven gegaan en hebben naast de branddeur een groot raam geforceerd. Hierlangs zijn ze binnen gekomen. Ze hebben elke deur boven opengebrok­en, waardoor zowel de deuren zelf als de deurlijste­n schade hebben opgelopen. Ze hebben ook alle kasten die boven in de gang tegen de muur staan opengebrok­en en helemaal verwrongen. Ook beneden hebben ze bijna alle deuren opengebrok­en. In de keuken hebben ze het raam boven de wasbak verwrongen”, vertelt groepsleid­er Jozefien Van Dessel.

Op het eerste gezicht zijn er geen waardevoll­e zaken gestolen. “Hier liggen ook geen zaken van waarde. Jammer is natuurlijk dat er schade aan het gebouw is aangericht. En de Chiro heeft het al moeilijk met de toepassing van de coronamaat­regelen, de verhuur van het lokaal die kloppen heeft gehad en de fuiven die niet konden doorgaan. Dan konden we dit missen als kiespijn”, zegt erevoorzit­ter Peter Lenaerts.

De Chironamid­dag werd op het laatste moment afgelast voor de drie bubbels die de namiddag op het Sonneheem zouden doorbrenge­n. Het gaat om een honderdtal kinderen en jongeren. De politie kwam ter plaatse, er volgt ook nog een sporenonde­rzoek.

Veel kasten en deuren raakten beschadigd.

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium