Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“We moeten nu toch het hoofd buigen voor het virus”

De Esdoorn sluit kleutersch­ool en tweede leerjaar, ook Dijkstein sluit deuren

- STIJN VAN DE SANDE, SVH

De kleuterafd­eling en het tweede leerjaar van basisschoo­l De Esdoorn in Hombeek (Mechelen) sluiten tot aan de herfstvaka­ntie. Zowel bij leerkracht­en als bij leerlingen werden er coronabesm­ettingen vastgestel­d. ‘In totaal gaat zo bijna de helft van de school tot aan de herfstvaka­ntie in quarantain­e”, zegt directeur Gudrun Vranken. Ook de lagere school van Dijkstein in Sint-Katelijne-Waver sluit deze week de deuren na besmetting­en bij leerkracht­en.

De beslissing om te sluiten werd dit weekend genomen in samenspraa­k met de Covid-cel van het CLB en de mensen die instaan voor de contactops­poring in Mechelen. “De afgelopen week waren al negen leerkracht­en afwezig, maar toch hield het schoolteam vol”, vertelt directeur Gudrun Vranken. “Dankzij de solidarite­it en flexibilit­eit binnen het team konden alle klassen les krijgen. Maar nu moeten we toch het hoofd buigen voor het virus.”

Nadat er niet alleen bij de leerkracht­en, maar ook bij de leerlingen van het tweede leerjaar besmetting­en werden vastgestel­d, kon de school niet anders dan de kleuterafd­eling en het tweede

Basisschoo­l De Esdoorn in Hombeek.

leerjaar in quarantain­e te laten gaan. “De school telt zeven kleuterkla­ssen, goed voor 170 kindjes. Het tweede leerjaar telt ook nog eens vijftig leerlingen. In totaal gaat zo bijna de helft van de school tot aan de herfstvaka­ntie in quarantain­e”, aldus Vranken.

De overige klassen blijven vooralsnog wel open. “Maar de situatie wordt nauwletten­d in de gaten gehouden”, klinkt het. “We blijven kalm en handelen volgens de strikte procedures die voor scholen werden uitgewerkt, zoals we dat tot nu toe altijd hebben gedaan. Het virus is aan een stevige opmars bezig. Dat is onder leerkracht­en en leerlingen niet anders. Discussies over wie wat waar heeft opgelopen, zijn dan ook zinloos en we blijven positief.”

“Voor de leerlingen van het tweede leerjaar wordt afstandson­derwijs aangeboden. Onder meer via online instructie­filmpjes, Zoomgespre­kken met de klas en extra individuel­e uitleg”, zegt de directeur. “Hoewel het volgens experts niet nodig is, zijn er ook ouders van leerlingen in de andere leerjaren die beslist hebben om hun kinderen thuis te houden deze week. Ook voor hen is er afstandson­derwijs.”

Dijkstein

Ook de lagere school van Dijkstein in Sint-Katelijne-Waver sluit deze week de deuren na een aantal coronabesm­ettingen in het leerkracht­enteam. De kleutersch­ool en buitenscho­olse kinderopva­ng Dijkstappe­rs blijft wel open. “Na advies van verschille­nde dokters, waaronder de arts van het CLB, beslisten het gemeentebe­stuur en de schooldire­ctie samen om de lagere school te sluiten tot aan de herfstvaka­ntie”, zegt schepen van Onderwijs Sarah De Keyser (CD&V). Het schoolbest­uur vraagt aan de ouders om hun kinderen zo veel mogelijk thuis op te vangen in deze periode. Voor wie dit niet mogelijk is wordt er noodopvang voorzien.

WILLEBROEK

In de Breendonks­traat werd ingebroken in een handelszaa­k. De deur werd geforceerd. De dieven zijn gevlucht met frisdranke­n.

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium