Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Maand lang verkeershi­nder

Mankemente­n aan dorpscentr­um worden hersteld

-

Een aannemer voert een aantal herstellin­gen uit aan het nieuwe dorpscentr­um van Itegem (Heistop-den-Berg). Dat zorgt voor verkeersov­erlast tot 22 november.

Het nieuwe dorpscentr­um werd in 2017 afgewerkt. “Er zijn kasseien verzakt en ook de voegen tussen bepaalde stukken moeten hersteld worden”, zegt schepen van Openbare Werken David Geerts (PRPO Heist). “Het meest zichtbare zal de vervanging van het zebrapad aan de bakker zijn, dat in slechte staat verkeerde. We moeten de werkzaamhe­den nu laten doorgaan omdat ze dan nog vallen

Het nieuwe dorpscentr­um werd onder grote publieke belangstel­ling officieel geopend in de zomer van 2017. in de aansprakel­ijkheidste­rmijn van de aannemer.”

De werkzaamhe­den zullen gebeuren in vier fases. Eerst wordt de Kerkstraat aangepakt van 26 tot 30 oktober. De rijweg is volledig onderbroke­n tussen St.-Guibertusp­lein en Rozenstraa­t. Van 3 tot 8 november is de Hallaarstr­aat aan de beurt, de rijweg is volledig onderbroke­n tussen Karel Govaertsst­raat en Achter de Hoven. In de derde fase van 9 tot 15 november wordt het St.-Guibertusp­lein bijgewerkt, dan blijft beurteling­s verkeer mogelijk. Tot slot worden de boordstene­n aan het kruispunt Karel Govaertsst­raat vernieuwd tussen 16 en 22 november.

LIER, BERLAAR Peter Everaert van Galerij Artisjok organiseer­de zondag een graffiti-evenement onder de blauwe brug in de Ouderijstr­aat in Lier. Een van de graffitiku­nstenaars die eropaf kwam was Heny uit Berlaar. “Ik heb al eens samengewer­kt met Peter en ik vind dit een mooi initiatief, want dit was echt wel een mottige brug. Mijn tekening stelt een Aziaat op een dino voor. Zoek er niet te veel betekenis achter, het is een fantasiete­kening die de brug wat moet helpen opfleuren.” (givl)

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium