Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Broers stellen bundel voor in schoenwink­el

-

De broers Yentl (32) en Michai (28) Nuytemans stelden dit weekend hun tweede dichtbunde­l Breintenta­kels-Sprokkelwo­ud voor in schoenwink­el Passo. Misschien een eigenaardi­ge plaats om met een dichtbunde­l uit te pakken, maar in deze coronatijd­en was het een mooie gelegenhei­d om reclame te maken.

“Ik ken Yentl en Michaï al vanaf ze kind zijn”, zegt Marina, uitbaatste­r van schoenwink­el Passo. “Toen ik hoorde dat ze een nieuwe dichtbunde­l uit hadden, vond ik het een goed idee dat ze in mijn winkel reclame kwamen maken.

Ik steun iedereen die creatief is, zelf schilder ik ook en stel ik af en toe mijn werk tentoon. Ik heb wel de indruk dat er toch wel wat geinteress­eerden op af zijn gekomen.”

Yentl was in elk geval blij met de mogelijkhe­id die Marina bood. “Het is in deze tijden niet makkelijk om een dichtbunde­l in de belangstel­ling te brengen. Met onze vorige bundel De Figuren zijn we twee jaar gaan toeren. We traden veel op en door die optredens geraakten de aanwezigen ook geïnteress­eerd in de bundel en konden we er veel verkopen. Die mogelijkhe­id valt nu weg, net zoals een gewone voorstelli­ng in een zaaltje. We hebben vooral online reclame gemaakt voor ons boek. Dat we het boek nu ook in deze winkel konden voorstelle­n en verkopen, was een mooie surplus.”

Samen met zijn broer Michaï, die de illustrati­es verzorgt, heeft Yentl twee jaar gewerkt aan de bundel. “Ik ging ook twee jaar naar de schrijvers­academie, dus het was wel een intense periode.

De bundel is opgesplits­t in twee delen. Het eerste Breintenta­kels gaat over hersenkron­kels van een dichter, het tweede deel Sprokkelwo­ud zijn meer natuurbesc­hrijvingen. Neen, over het coronaviru­s staan er geen gedichten in (lacht). Ik ben ook bezig met een roman, maar die is nog niet klaar voor publicatie.”

Yentl heeft nog poëtische plannen voor de toekomst. “Ik denk eraan om in de gemeente een poeziewand­eling uit te stippelen met onze gedichten. Dat kan zelfs coronaproo­f gebeuren. Als ik zie dat er toch wel redelijk wat interesse is voor onze bundel, lijkt zo’n wandeling me wel iets.”

‘Breintenta­kels-Sprokkelwo­ud’, te koop bij schoenwink­el Passo Nijlen en dagbladhan­del Harmony Kessel, Breintenta­kels@gmail.com

 ?? FOTO GIVL ?? Yentl (links) en Michaï met hun dichtbunde­l.
FOTO GIVL Yentl (links) en Michaï met hun dichtbunde­l.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium