Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Al 17 van 27 woningen Papenhof verkocht

-

Geïnteress­eerden konden zondag een bezoek brengen aan het nieuwbouwp­roject Papenhof in het Aspergevel­d in Mechelen. Igemo verkoopt er momenteel 27 bouwkavels. Zeventien gronden werden al verkocht.

Op dit moment realiseert Igemo een nieuwe woonwijk met 27 woningen rond het nieuwe Raapsteelh­of en Aardpeerho­f, vlak bij het Aspergevel­d in Mechelen. Geinteress­eerden konden zondag een bezoek brengen aan de site en meteen ook kennismake­n met een van hun potentiële nieuwe buren. Nadine Labio (41) is werkneemst­er van Igemo en kocht een van de gronden nadat ze het project had zien staan op de website van haar werkgever.

“Het is enorm moeilijk om in deze periode een betaalbare gezinswoni­ng te vinden”, klinkt het. “Daarom trok het project Papenhof me erg aan. Er zijn namelijk een aantal voorwaarde­n aan verbonden die voor een aantrekkel­ijkere prijs zorgen. Zo mogen de woningen geen opbrengste­igendom worden en moet je samenwerke­n met een van de vijf door Igemo geselectee­rde architecte­n. Dat bespaart tijd en moeite en zorgt voor uniformite­it in de wijk,

Nadine Labio bij een van de nieuwbouww­oningen van het woonprojec­t Papenhof.

maar je hebt wel meer inspraak dan bij een sleutel-op-de-deurwoning.”

Ook de goede ligging en het duurzame karakter van de wijk trokken Labio aan, waardoor ze plots ambassadri­ce is geworden van het project van haar werkgever.

“Het is hier enorm rustig. De kinderen zullen hier nog op straat kunnen spelen, maar toch ligt het vlak bij het centrum. Ik kijk nu al uit naar het moment dat ik er binnen 1,5 à 2 jaar kan intrekken.”

www.wonen-papenhof.be

 ?? FOTO STIJN VAN DE SANDE ??
FOTO STIJN VAN DE SANDE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium