Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Otters krijgen ingenieus huisje

Al zeven hectare aan ottergebie­d gecreëerd in Polders van Kruibeke

- DIETER VERSCHOORE­N

In de Kruibeekse polder werd al zeven hectare van het natuurgebi­ed speciaal voor de otter ingericht. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) werkte eigenhandi­g de otterholt af, een nieuwe rustplaats voor de dieren.

Sinds 2017 vinden otters hun weg naar de Polders van Kruibeke. Het visbestand is door de verbeterde waterkwali­teit de laatste jaren sterk gestegen in het natuurgebi­ed. Daardoor voelen de otters zich er goed thuis.

Agentschap Natuur en Bos (ANB) voert al jaren werken uit in de Polders om dat leefgebied voor verschille­nde diersoorte­n te optimalise­ren. Zo werd er recent nog een stuk bos gerooid voor de woudaap, een kleine reiger. Het gebied is nu nog kaal en wordt doorkruist door een labyrint van waterparti­jen, maar zal volgend jaar bomvol riet staan.

Veilig en rustig

Om het stukje polder nog aantrekkel­ijker voor de otters werd er nu in een veilige rustplaats voorzien: de otterholt. Het gaat om

Minister Zuhal Demir legt de laatste hand aan het ingenieuze systeem voor de otter.

een prototype. Via een van de twee gecamoufle­erde buizen die aan de waterkant liggen, kunnen de otters in een afgesloten bak geraken. Daarin werden verschille­nde kamers gemaakt waardoor de otter veilig en rustig ligt. Via aan koker kunnen wildcamera’s in de otterholt gestoken worden

zodat we de dieren kunnen volgen.

Minister Zuhal Demir (N-VA) kwam de laatste vijzen in de otterholt draaien. “Dit is een eindstuk om de otter een rustplaats te geven en hen te beschermen”, zegt ze. Een eindstuk van grote werken die ANB al jaren uitvoert in

Zo ziet de rustplaats er vanbinnen uit.

het gebied. Zo moest er eerst en vooral veel grond gesaneerd worden omdat er nog te veel cadmium in de grond zit. Bomen nemen het vervuilde grondwater op en stuwen het naar hun bladeren, die later dan licht vervuild neerdwarre­len en de grond opnieuw vervuilen. Dichtgesli­bde grachten werden opnieuw vrijgemaak­t en

in verbinding gesteld met een grote nieuw gegraven vijver.

Wie de nieuwe otterholt wil bezichtige­n, doet beter geen moeite. De rustplaats werd in een afgesloten stuk polder gezet en zal later ook volledig ingegraven worden. Momenteel ligt ze er zelfs niet meer.

 ?? FOTO DVK ??
FOTO DVK
 ?? FOTO DVK ??
FOTO DVK

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium