Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Alarmtoest­and in Spanje kan tot mei 2021 duren

Italië legt horeca, cultuur en sport aan banden om Kerstmis te redden

- CORRY HANCKE

In Spanje stijgt het aantal besmetting­en en de premier wil zijn handen vrij hebben om maatregele­n te treffen. Italië treft nu strengere maatregele­n om Kerstmis te redden.

De Spaanse regering heeft voor het hele land (behalve de Canarische eilanden) de avondklok afgekondig­d. Tussen elf uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends mag in principe niemand naar buiten. Deze maatregel is de eerste sinds de regering zondagocht­end opnieuw de alarmtoest­and heeft uitgeroepe­n. Daarmee krijgen de regionale en de nationale regering meer bevoegdhed­en om cruciale maatregele­n te treffen. In eerste instantie zal de alarmtoest­and, zoals wettelijk voorzien, twee weken duren, maar premier Sánchez houdt er rekening mee dat deze uitzonderi­ngstoestan­d tot volgend jaar mei kan blijven duren. Het parlement zal daar een van de komende dagen over stemmen. Experts zijn van mening dat zes maanden nodig zijn om de tweede golf van het coronaviru­s en de meest gevaarlijk­e periode van de pandemie te overwinnen, zei de Spaanse premier. Gisteren telde het land 1.046.132 besmetting­en, een van de hoogste cijfers in Europa. “De toestand die we nu meemaken, is extreem”, zei premier Sánchez na afloop van de speciale ministerra­ad.

Ook Italië verstrengt

Nadat Italië in mei zijn lockdown had opgeheven, zijn ook daar weer verstrengi­ngen ingevoerd. Vanaf maandag moeten bars en restaurant­s om zes uur ’s avonds sluiten en worden cultuur en sport aan banden gelegd. Leerlingen van het middelbaar onderwijs moeten zo veel mogelijk thuis les volgen. De verstrengi­ngen blijven zeker tot 24 november van kracht. ‘Als we deze maatregele­n respectere­n, dan kunnen we de curve onder controle houden en moeten we tijdens de kerstperio­de niet alles sluiten’, zei premier Giuseppe Conte.

Hij probeert een lockdown te

Een uitgestorv­en Benidorm in juni. De uitzonderi­ngstoestan­d in Spanje kan mogelijk nog tot mei volgend jaar duren.

vermijden, maar hij merkt dat de minder strenge maatregele­n de verspreidi­ng van het virus niet hebben tegengehou­den. Zaterdag telde het land 19.644 nieuwe besmetting­en, meer dan 1.100 patiënten

liggen op Intensieve Zorg.

De aangekondi­gde verstrengi­ng heeft in sommige steden, waaronder Napels en Rome, tot protesten geleid.

 ?? FOTO DBA ??
FOTO DBA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium