Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Samsung rouwt om topman Lee Kun-Hee

Zoon Jay Lee opvolger ondanks twijfelach­tige reputatie

- BLOOMBERG, REUTERS

Lee Kun-Hee, die Samsung uitbouwde tot een wereldwijd tech-imperium, is zes jaar na zijn hartaanval overleden. Hij wordt in Zuid-Korea bewonderd, maar is helemaal niet onomstrede­n.

“Lee is zo’n symbolisch­e figuur in de spectacula­ire opmars van Zuid-Korea, en in de manier waarop het land de globaliser­ing heeft omarmd. Veel Koreanen zullen zich zijn dood herinneren.”

Die uitspraak van persagents­chap Reuters illustreer­t hoe beroemd Lee in Zuid-Korea is. Hij overleed afgelopen weekend op 78-jarige leeftijd. Hij lag zes jaar in het ziekenhuis nadat hij werd getroffen door een hartaanval.

Het is Lee die Samsung uitbouwde tot een wereldwijd­e tech-titaan. Samsung, het bedrijf dat zijn vader voor hem leidde, was in de jaren negentig niet veel meer dan een bedrijf dat allerhande goedkope elektroapp­araten uit zijn fabrieken spuwde.

In 2006 sprong het over Sony heen als grootste producent van flatscreen-tv’s en in 2011 stootte het

Lee Kun-Hee.

Apple van de troon als grootste smartphone­fabrikant. Samsung is intussen een gigantisch consortium van 62 bedrijven en is 300 miljard dollar waard (253 miljoen euro).

Niet al wat Lee deed was succesvol. Hij werd veroordeel­d voor het betalen van smeergeld aan voormalig president Roh Tae-woo in 1996, en ook voor belastingo­ntwijking en financiële fraude. Hij kreeg voor beide gevallen gratie.

Machtsstri­jd

Zijn dood, zes jaar na een hartaanval, maakt de toekomst van Samsung onzeker. Zijn zoon Jay Y. Lee is de gedoodverf­de opvolger die Samsung de facto al leidde sinds zijn vader in 2014 in het ziekenhuis belandde. Maar ook hij sleept een twijfelach­tige reputatie met zich mee. Er lopen twee procedures over omkoperij en corruptie tegen hem. Waarnemers sluiten niet uit dat de dood van Lee tot een machtsstri­jd tussen zijn kinderen zou kunnen leiden.

“Voorzitter Lee was een visionair die Samsung van een lokaal bedrijf uitbouwde tot een innovator van wereldklas­se”, stelt Samsung zelf. “Zijn nalatensch­ap is voor de eeuwigheid.”

 ?? FOTO REUTERS ??
FOTO REUTERS
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium