Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Euro Millions

-

TREKKING VAN 23 OKTOBER 2020

Winnende nummers: 10 - 15 - 19 - 21 - 23 sterren: 3 - 12

5 + 2è Bel 0/Eur 0 €0,00 5 + 1è 3 €261.553,30 5 26 €7.053,30 4 31 €1.842,60 4 1.410 €74,60 3 1.612 €69,00 4 3.375 €23,10 2 22.625 €17,20 3 49.699 €8,70 3 124.813 €6,50 1 110.757 €8,80 2 622.490 €4,90 2 1.551.438 €3,20 Jackpot zo'n €87.000.000 + + +

+ +

+ +

(Buiten 2è 1è 2è

2è 1è

2è 1è

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium