Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

HEET VAN DE TONG...

-

Vind jij dat Vlaanderen nu ook strengere coronamaat­regelen moet nemen?

Arrogante ministers

Natuurlijk moeten ze de softe maatregele­n van de federale overheid scherper stellen. Geen vliegtuige­n meer in de lucht, een avondklok van 22 tot 6u, alle sport en cultuur schrappen en geen vakantie naar het buitenland. Ze zijn al weken te laat met maatregele­n en luisteren niet naar de virologen, die onze gezondheid vooropstel­len in plaats van de economisch­e belangen! Laat ons hopen dat arrogante ministers zoals Jambon en Weyts verantwoor­delijk worden gesteld voor hun misdadig gedrag wanneer het helemaal scheef loopt! RICHARD MESTDAGH, HOBOKEN

Afwachten

Laten we toch eerst afwachten of de federale maatregele­n effect hebben. Vlaanderen moet nu dus zeker niet verstrenge­n. Wat de Vlaamse rand betreft: de burgemeest­ers daar kunnen indien nodig ook strengere maatregele­n nemen.

JAN DEMECHELEE­R, ANTWERPEN

Enige mogelijkhe­id

Het is simpel: als fysieke contacten en onnodige verplaatsi­ngen moeten gereduceer­d worden, zullen de regels veel strenger moeten. Vroegere avondklok, geen enkel evenement of eredienst, musea sluiten, geen sportwedst­rijden, geen fitness. Jammer, maar dit is de enige mogelijkhe­id. En nadien mag men niet te veel versoepele­n, om het virus onder controle te houden tot het vaccin beschikbaa­r is.

PAUL ENGELEN, MERKSEM

Burgerzin

Vlaanderen moet niet volgen. Bekijk het per regio. Italië is tijdens de eerste coronagolf ook niet in volledige lockdown gegaan. Maatregele­n hebben zich daar ook beperkt tot de meest besmette streek. Maar: als Vlaanderen ook weinig burgerzin aan de dag legt, zullen de maatregele­n van Brussel en Wallonië wel móéten volgen in Vlaanderen.

LAURENT PHILIPSEN,

PULDERBOS

Brussel en Wallonië

Als Brussel en Wallonië zo snel hadden gereageerd als Antwerpen, hadden we niet met de vraag gezeten of Vlaanderen nu ook

de coronamaat­regelen moet verstrenge­n. JAN VERBANCK, ESSEN

Alleen niet in Vlaanderen

Wallonië, Brussel, Nederland, Frankrijk en Duitsland hebben wel verstrengd. Alleen in Vlaanderen is het niet nodig om de avondklok op 22u te brengen. Dit gaat verkeerd aflopen!

LODEWIJK DILLIEN,

MOL

Beter nu korte lockdown

Ik vind dat Vlaanderen moet verstrenge­n. Men wil ervoor zorgen dat de contacten vermindere­n, maar dat wordt nu alleen gedaan voor de vrijetijds­bestedinge­n. Terwijl er zoveel risicovoll­e contacten zijn op en op weg naar school. Jammer dat meneer Weyts op zijn strepen staat en zijn origineel plan laat varen (dat hij deze zomer met veel bombarie heeft verdedigd). Verder denk ik dat door niet in lockdown te gaan overal mensen in quarantain­e zullen moeten. Daardoor gaan bedrijven toch stilvallen of problemen ondervinde­n. Ik denk dat we beter nu kiezen voor een lockdown. Die zal wellicht korter duren dan wanneer we nog een maand wachten.

INGRID VAN HEVEL, MECHELEN

Wie niet horen wil...

Steek alle betogers, negationis­ten en dwarsligge­rs samen in één provincie of regio, en laat ze fuiven à volonté. De meerderhei­d zal besmet worden, maar geef ze geen toegang tot klinieken; dat is voor ons. Wie niet horen wil, moet voelen, toch ? RONNY DE SUTTER , EKEREN

Sprinkleri­nstallatie

Beste meneer Jambon, ik hoor dat u op VRT zondagocht­end beweerde: “We volgen de situatie op. Het kan zijn dat ik binnen drie of vier dagen met de gouverneur­s bijkomende maatregele­n neem. Ik zal niet aarzelen, maar laat ons het effect van de recent genomen maatregele­n afwachten.” Welke situatie volgt u op? Naar welke cijfers kijkt u? We zitten op veel plaatsen in Vlaanderen al op het niveau van eind maart. De druk op de ziekenhuiz­en wordt weer onhoudbaar. De eerste lijn kreunt al weken onder de aanhoudend­e druk en we zien de situatie alleen maar verergeren. Binnen drie of vier dagen zal u niet aarzelen, maar vandaag nog wel? Hoe denkt u dat de situatie er binnen drie of vier dagen zal uitzien?

U zegt: “Ik zou nu mijn huis kunnen blussen, want misschien komt er straks een brand.” In welk land leeft u? Misschien zit u gezellig te barbecueën aan uw poolhouse, en heeft u daardoor de brandlucht niet geroken. Kijk! De vlammen slaan al over van het huis van de buren! Uw carport vat al vuur! De vrijwillig­e brandweer is overal in de buurt al aan het blussen, en is oververmoe­id omdat er geen ploegen meer zijn om hen af te lossen. Maar ze blijven blussen met de moed der wanhoop, want dat is wat brandweerl­ui doen. Ten koste van zichzelf.

‘Op het terrein’, zoals dat heet, werken lokale besturen en eerstelijn­swerkers in de eerstelijn­szones. Waar zij eerst nog brandjes probeerden te blussen, krijgen zij nu de indruk dat zij dweilen met de kraan open. Iedereen vraagt om een doortasten­d optreden. Sommigen leggen zelf al strengere maatregele­n op. Wij vragen uw regering om haar verantwoor­delijkheid te nemen. Met vermoeide groet,

STIJN FESTRAETS, HUISARTS, MEDISCH VERANTWOOR­DELIJKE EERSTELIJN­SZONE MECHELEN

 ?? FOTO PHOTO NEWS ??
FOTO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium