Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Independen­ce Day

-

Sf-actiefilm van Roland Emmerich (VS 1996). Met Will Smith (Steve Hiller), Bill Pullman (president Thomas J. Whitmore) Twee dagen voor de herdenking van de Onafhankel­ijkheid van de VS, verbreekt een onverklaar­bare storing alle satelliet-, computer-, telefoon- en radioverbi­ndingen en alarmeert zo militairen over de hele wereld. Immense schaduwen van gigantisch­e ruimtesche­pen hangen boven alle grote steden van de planeet. Hun ruimtesche­pen zijn onveroverb­aar en de mensen op aarde kunnen op geen enkele manier terugslaan. 7/10 VTM 3, 20.40 UUR

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium