Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Eclips

-

23.00 6.10 Geluk ligt op het bord 6.50 Mooi en Meedogenlo­os 7.15 De Dingen Des Levens 8.00 De Rolkrant 9.00 Sanne Leest 9.20 Abdij van Averbode - Ochtendgeb­ed 10.05 De Corona Quiz 10.20 Vlaams Filmarchie­f 11.05 De Wensenboom Ochtend 11.15 Aan Het Juiste Adres Compilatie 11.55 Stapland 12.55 De Dingen Des Levens 13.30 Wandelman 13.40 Yesterday 14.10 Cinema Eclips - Made in Belgium 16.00 De Corona Quiz 16.15 Eclips TV In Beweging 16.35 Mooi en Meedogenlo­os 17.00 Voorstelli­ng kandidaten Miss Belgium 2021 17.05 Mooi en Meedogenlo­os 17.35 De Wensenboom Namiddag 17.36 De Dingen Des Levens 18.20 Wondere Wijnplekke­n 18.50 En Route 19.15 En Route 19.50 En Route 20.05 Australia with Simon Reeve 21.10 Africa with David Attenborou­gh 22.15 De Corona Quiz 22.25 Aan Het Juiste Adres Compilatie 23.10 Denderland TV: Generator 23.15 Moatje 23.40 Cinema Eclips - De Hemel op Aarde 1.30 Nachtprogr­ammatie Evenaar (1.35)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium