Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Weyts verlengt herfstvaka­ntie voor scholen

Nieuw advies van virologen doet minister Weyts van gedacht veranderen

- ARNOUT GYSSELS HANNES HEYNDERICK­X

“Een verlengde adempauze.” Zo noemt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) de beslissing om ook voor de Vlaamse scholen, net als in Wallonië, de herfstvaka­ntie door te trekken tot en met de feestdag 11 november. De beslissing viel gisterenav­ond na een nieuw advies van de virologen en na overleg met de onderwijsp­artners. Intussen blijven experten hameren op nog strengere coronarege­ls in Vlaanderen, net zoals in Brussel en Wallonië. Maar Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) houdt die boot voorlopig af.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) verlengt de herfstvaka­ntie tot en met 11 november. Een nieuw advies van de virologen vroeg om een “timeout” voor secundaire scholen in te lassen. Weyts ziet naast de virologisc­he voordelen ook wel nadelen: “Ik verontschu­ldig mij bij de ouders die nu een oplossing moeten zoeken.”

“Ik ga toch ook nu mijn huis niet beginnen te blussen, omdat het volgende week misschien in brand zal staan.” Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) was categoriek in de tv-studio’s. Er was géén nood om de maatregele­n aan te scherpen in Vlaanderen. Eerst moest het effect van de huidige maatregele­n duidelijk worden. “Die zijn per slot van rekening nog geen week van kracht.”

Een paar uur later viel een communiqué binnen van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). De herfstvaka­ntie zal dan toch een halve week langer duren. “We doen nu een inspanning van twee dagen (11 november is een feestdag, red.) om de scholen daarna opnieuw te kunnen openen tot de kerstvakan­tie”, klinkt het. Opmerkelij­k, want tot voor kort wilde Weyts hemel en aarde bewegen om leerlingen toch maar naar school te laten gaan. Van afstandson­derwijs wilde hij zelfs niet weten, ook al schakelde het onderwijs over naar code oranje en staat de barometer nationaal zelfs op rood. Een verlenging van de herfstvaka­ntie – zoals die in Franstalig België op tafel lag – werd afgewezen. “Met de schade die werd opgelopen in de lockdown van vorig jaar in het achterhoof­d, kunnen we elke schooldag goed gebruiken”, zei Weyts toen.

Superversn­elling

Maar gisteren kwam in de loop de dag een nota van de virologen binnen op het kabinet-Weyts. Die zette alles nog eens op een rijtje en kwam tot de conclusie dat het beter zou zijn de scholen even dicht te houden nu de epidemie in een superversn­elling zit.

“Een time-out”, noemden de virologen het. “Het liefst zo snel mogelijk. Zo kunnen we de circulatie van het virus even onderbreke­n. Daarna kan het onderwijs weer met een schone lei beginnen en kunnen we doorgaan tot aan de kerstvakan­tie.” Ze reikten en

kele scenario’s aan met de nodige pro’s en contra’s.

Maar er speelden ook politieke motieven mee. In de vooravond stond immers een overleg gepland tussen de premier en de ministersp­residenten. “Daar lag op tafel om zo snel mogelijk, deze week al, de herfstvaka­ntie te laten beginnen in het secundair onderwijs”, klinkt het in federale kringen. “Elke dag die deze week gewonnen is, is goud waard. Wetenschap­pers noemen het een circuit breaker om de verdere verspreidi­ng van het virus te stoppen.”

Toen Weyts vernam dat een nieuw overleg gepland stond, nam hij de vlucht vooruit en begon hij de onderwijsp­artners te bellen. Telefoontj­es die “maximaal vijf minuten” mochten duren, gaf hij mee. Het moest met andere woorden snel gaan. “Geen plezante beslissing om te nemen”, klinkt het op zijn kabinet. “Zeker niet als je weet dat we door de lockdown en het uitvallen van leerkracht­en al zo veel lesuren zagen verloren gaan.”

Maar uiteindeli­jk gaf Weyts dus toch gehoor aan de oproep van de experts en verlengt hij de vakantie nu toch met twee dagen. Reken daar 11 november – Wapenstils­tand – bij en de kinderen zitten drie dagen extra thuis. De beslissing van Weyts is deels in lijn met wat de virologen voorstelde­n. Al wilden de experts eigenlijk zo snel mogelijk terugschak­elen op afstandson­derwijs, zeker voor de secundaire scholen. Afstandson­derwijs is nu nog steeds niet aan de orde in Vlaanderen, in tegenstell­ing tot in Wallonië.

Elke gemeenscha­p neemt trouwens andere maatregele­n. In de Franse Gemeenscha­p start vanaf donderdag al afstandson­derwijs. De Duitstalig­e Gemeenscha­p zou voor een week extra na de herfstvaka­ntie kiezen. In Vlaanderen bleef het dus bij een paar dagen langer na de herfstvaka­ntie.

Adempauze

Weyts wil zich “excuseren bij de ouders die nu een oplossing moeten zoeken voor maandag 9 november en dinsdag 10 november”. Hij spreekt ook van “een welverdien­de adempauze voor de schoolteam­s die al twee maanden keihard gewerkt hebben in ongeziene omstandigh­eden”.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen reageert alvast positief. “Veel scholen waren vragende partij”, zegt directeur-generaal Lieven Boeve. “Zo kunnen de leerkracht­en, de directies en ander personeel eens uitrusten. Tegen 12

november zijn eventuele quarantain­es ook afgelopen. Nadien kunnen we weer op volle kracht verder les geven tot aan de kerstvakan­tie.”

 ?? FOTO'S KRIS VAN EXEL ??
FOTO'S KRIS VAN EXEL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium