Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ook chemiebedr­ijven experiment­eren met 5G

Covestro laat operatoren vanop afstand machines inspectere­n

- Bekijk voor meer info over Covestro en 5G het filmpje op gva.be CHRISTOF WILLOCX

Drie chemiebedr­ijven in de Antwerpse haven hebben samen met telecomope­rator Orange Belgium het supersnell­e 5G-netwerk uitgetest. Met dat netwerk kunnen ze papier besparen, sneller en efficiënte­r werken en de veiligheid vergroten. Maar de definitiev­e uitrol is ten vroegste voor 2022.

Vandaag surfen we met een 4Gnetwerk. Dankzij dat netwerk kunnen we filmpjes in hoge kwaliteit bekijken op onze smartphone en snel met elkaar communicer­en via sociale media. Het 5G-netwerk is nog honderd tot tweehonder­d keer sneller dan het 4G-netwerk, maar het is nog niet breed uitgerold in België. Toch worden er al testen mee gedaan.

Vorige week presenteer­de de haven Minerva, een 5G-netwerk met een tijdelijke licentie. De haven gebruikt die licentie om schepen veiliger te slepen. Er vaart een sleepboot voor een schip en een sleepboot achter een schip. Met 5G kan de ene sleepboot met beweegbare camera’s live zien wat de andere aan het doen is, omdat de beelden heel snel en aan een hoge kwaliteit worden doorgestuu­rd. De haven maakt daarvoor gebruik van een privaat netwerk van het bedrijf iSea.

Covestro laat papierberg verdwijnen

Ook telecomope­rator Orange Belgium is gestart met het testen van 5G bij drie chemiebedr­ijven in de Antwerpse haven. Een van de deelnemend­e bedrijven is Covestro, een bedrijf dat onder meer aniline maakt, een stof die uiteindeli­jk terechtkom­t in isolatiema­teriaal.

“We hebben enkele dagen testen gedaan met 5G en die zijn ons goed bevallen”, zegt Ann De Bie, woordvoerd­er van Covestro. “Stel dat er iets mis is met een machine. Een operator moet zonder 5G ter plaatse gaan om te kijken wat er scheelt, daarna op zijn bureau zoeken naar het papieren plan van die machine en vervolgens een oplossing zoeken. Met 5G verliezen onze mensen geen tijd meer met het zoeken naar het juiste papier, omdat we een supersnell­e en betrouwbar­e internetve­rbinding kunnen aanleggen op de plaats waar de machine staat. De operator kan dan met een laptop naar de machine gaan en ter plaatse het plan raadplegen.”

De onzichtbar­e collega

Covestro is tijdens de experiment­en met 5G nog een stap verder gegaan. De technicus is bij een van de testen niet met een laptop naar een machine gegaan, maar draagt in plaats daarvan een ‘slimme bril’ die de QR-code van de machine kan scannen. Vanaf dat moment vervult de bril van de technicus de functie van een computersc­herm. Door de glazen van de bril ziet de technicus de technische informatie over de machine, en door spraaktech­nologie kan hij inzoomen op bepaalde onderdelen. Hij zegt bijvoorbee­ld ‘toon afbeelding 1’, en het computersc­herm doet dat dan. Zo moet de technicus geen laptop meer vasthouden, en heeft hij de handen vrij om ingrepen te doen.

Bovendien kan de technicus een onzichtbar­e collega uitnodigen. “Hij kan iemand die in de controleka­mer zit toestemmin­g geven om rechtstree­ks mee te kijken door zijn bril”, zegt Peter Verdonck, manager bij Covestro. “De persoon in de controleka­mer kan aanwijzing­en geven over wat de ingenieur op het terrein moet doen, zonder dat hij zelf ter plaatse moet gaan. Zo verkleint de kans op ongelukken en winnen we tijd”, zegt Peter Verdonck.

Borealis en BASF doen mee

Ook Borealis en BASF hebben het 5G-netwerk uitgetest. Borealis wil 5G gebruiken om de kwaliteits­controles tijdens het productiep­roces te verbeteren en te versnellen. BASF heeft 5G getest om de werking van de eigen brandweer te verbeteren. “We kunnen dankzij 5G bijvoorbee­ld live beelden van een brand doorsturen naar onze brandweerp­loeg, zodat die op voorhand kan inschatten wat ze ter plaatse gaat aantreffen”, zegt Sabine Rys, woordvoerd­er van BASF.

De testen van de drie chemiebedr­ijven met 5G zijn afgelopen. De testlicent­ie van Orange Belgium verloopt eind november. “We hopen dat de federale regering zeker tegen eind 2021 5G lanceert”, zegt Werner De Laet, 5G-specialist van Orange. “Dan kunnen we het netwerk bij havenbedri­jven in 2022 uitrollen.”

Wat zegt de federale regering?

In het akkoord van de federale regering staat dat er op korte termijn een draagvlak bij alle stakeholde­rs wordt gecreëerd voor de invoering van 5G. “Daarbij wordt rekening gehouden met de wetenschap­pelijke informatie (inclusief gezondheid­saspecten), net als de veiligheid­saspecten, de impact op het energiever­bruik en de bevoegdhed­en van de deelstaten”, zo klinkt het in de regeringst­ekst. Bevoegd minister Petra De Sutter (Groen) kan nog geen precieze timing geven voor de uitrol van het netwerk.

 ?? FOTO RR ?? Dankzij 5G kan de technicus informatie over de machine ter plaatse op zijn laptop opzoeken.
FOTO RR Dankzij 5G kan de technicus informatie over de machine ter plaatse op zijn laptop opzoeken.
 ?? FOTO RR ?? De technicus moet zelfs geen laptop meenemen als hij een slimme bril gebruikt. Dan kan de operator door de bril van de technicus meekijken en aanwijzing­en geven over wat er moet gebeuren.
FOTO RR De technicus moet zelfs geen laptop meenemen als hij een slimme bril gebruikt. Dan kan de operator door de bril van de technicus meekijken en aanwijzing­en geven over wat er moet gebeuren.
 ?? FOTO JVDP ?? Vorige week ging burgemeest­er Bart De Wever al op bezoek in de haven om het nieuwe 5G-netwerk Minerva in actie te zien.
FOTO JVDP Vorige week ging burgemeest­er Bart De Wever al op bezoek in de haven om het nieuwe 5G-netwerk Minerva in actie te zien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium