Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

HOE SNEL KAN JE EEN BEDRIJF OVERDRAGEN?

-

Je bedrijf overdragen is, zeker in een familiebed­rijf, een ingrijpend­e stap die je niet op 1-2-3 regelt. Heb je al nagedacht over de menselijke aspecten van een bedrijfsov­erdracht, en heb je een realistisc­he timing voor ogen?

01 Heb je al eens nagedacht over de overdracht van je bedrijf?

Het is belangrijk dat je ondernemin­g niet verdwijnt als jij ze niet meer kan of wil besturen. Tijdig de overdracht plannen is daarom essentieel, ook al ben je nog niet van plan om snel te stoppen. Informeer je tijdens de Week van de

Bedrijfsov­erdracht over de verschille­nde stappen van het overdracht­sproces.

Als je rekening houdt met de menselijke aspecten voor jezelf, familie en medewerker­s, heb je gemiddeld vijf jaar nodig om een bedrijfsov­erdracht goed voor te bereiden en uit te voeren. Begin er dus op tijd aan.

02 Wat zijn jouw persoonlij­ke doelstelli­ngen?

Een bedrijf overdragen is afscheid nemen van iets dat je zelf hebt opgebouwd. Als ondernemer ben je nauw betrokken bij je ondernemin­g. Als je klaar wil zijn voor de overdracht, moet je eerst een antwoord hebben op persoonlij­ke vragen als: “Wat betekent het bedrijf voor mij en mijn familie? En wat wil ik met de overdracht bereiken, voor mijn familie en voor mijn bedrijf?”. Sommige ondernemer­s schakelen een coach in om deze emotionele aspecten uit te klaren.

03 Heb je al een opvolger op het oog?

In een familiebed­rijf zijn goede familiale relaties de belangrijk­ste succesfact­or voor een goede bedrijfsov­erdracht. Bij de overdracht van een familiaal bedrijf zijn verschille­nde scenario’s mogelijk. Vind je het belangrijk dat je ondernemin­g wordt voortgezet door je familie? Als zij de toekomstig­e eigenaars worden, moeten zij dan het bedrijf ook leiden? Het is perfect mogelijk dat je kinderen eigenaar worden van de ondernemin­g zonder dat zij de dagelijkse leiding op zich nemen.

Of je nu denkt aan een opvolger uit de familie of een externe partij, goede communicat­ie is essentieel. Je kan je daarbij laten begeleiden door een coach.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium