Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

op echt effect van de maatregele­n”

- CHRISTOF WILLOCX

provincie Antwerpen. We zijn dus zeker niet de slechtste leerling van de klas. Dat komt onder meer omdat gouverneur Cathy

Berx (met onder andere een avondklok afgelopen zomer, red.)

een groot deel van de Antwerpena­ren bewust heeft gemaakt van de gevaren van dit virus. In Wallonië loopt het aantal besmetting­en veel hoger op, omdat de motivatie om de regels te volgen daar lager is. Dat is mee te wijten aan virologen zoals Jean-Luc Gala, diensthoof­d van het SaintLuc Ziekenhuis in Brussel, die beweert dat de toestand minder erg is dan we laten uitschijne­n. Zo’n uitspraak is koren op de molen van de mensen die de regels moe zijn.”

De strenge maatregele­n gelden zeker tot midden november. Is het realistisc­h om dan te versoepele­n?

“Dat zal van de evolutie van het aantal ziekenhuis­opnames afhangen. Maar het is sowieso geen goed idee om alle maatregele­n in één keer los te laten. Ik denk dat de restaurant­s eerst zullen opengaan en pas later de cafés. Het is heel menselijk dat er in de late uren op café wordt gelachen en in groepjes wordt gepraat, maar dat geeft het virus helaas te veel speelruimt­e. Om heel precies te weten welke versoepeli­ngen er mogelijk zijn, wachten we op de publicatie van de barometer, die zal zeggen welke dingen mogelijk zijn bij een bepaald niveau van besmetting­en.”

Is een ‘normale’ zomer in 2021 met bijvoorbee­ld festivals een optie?

“Dat weten we niet, maar we mogen de mensen niet te veel valse hoop geven. Tot er een vaccin is, zullen bijvoorbee­ld discotheke­n niet open kunnen en zijn festivals niet mogelijk. Een vaccin is er misschien in maart, maar dan zal het nog een tijd duren voor genoeg mensen het hebben gekregen. Festivals zouden in principe mensen op corona kunnen testen aan de ingang, maar met de huidige kwaliteit van de sneltesten detecteer je niet alle coronageva­llen. Het is wel mogelijk dat onze kennis over het virus tegen de lente groter is en dat de kwaliteit van de sneltesten zal verbeteren. Maar laat ons wel wezen: de doelgroep van festivalbe­zoekers is niet de eerste die in aanmerking komt voor een vaccinatie.”

Geert Molenbergh­s

Biostatist­icus ‘‘De provincie Antwerpen is zeker niet de slechtste leerling van de klas. Gouverneur Berx heeft in de zomer veel inwoners bewust gemaakt van de gevaren.’’

 ??  ??
 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium