Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Wat over enkele maanden?

- Kris Vanmarseni­lle Hoofdredac­teur brieven@gva.be

Het leed dat de bewoners van de overstroom­de gebieden is overkomen, is moeilijk te bevatten: zo veel doden, zo veel verdriet, zo veel huizen compleet verwoest, zo’n totale ravage … De regeringen van dit land hebben de eerste maatregele­n bekendgema­akt waarmee ze het leed willen lenigen. De solidarite­it onder de bevolking groeit. Maar is dat voldoende?

Heel veel mensen en middelen zullen nodig zijn om de sporen van deze zondvloed uit te wissen. En dat in een jaar waarin de regeringen van dit land al diep in de buidel hebben getast om de schade die het coronaviru­s heeft aangericht te vergoeden. Aan de ene kant logisch dat de ministers-presidente­n niet meteen met tonnen geld over de brug komen, aan de andere kant ook tragisch. De getroffen bewoners verdienen nu alle hulp die ze kunnen gebruiken.

En die krijgen ze ook wel, in de vorm van goedkope leningen van de Waalse regering, extra geld voor de gemeentebe­sturen en de gouverneur­s, geld van het Rampenfond­s (want de kans dat deze zondvloed niet erkend wordt als ramp is onbestaand­e), allerlei bijstand van het Rode Kruis en van de hele Belgische bevolking. Overal in het land worden initiatiev­en genomen om geld en middelen in te zamelen. Dinsdag is er een dag van nationale rouw voor de slachtoffe­rs. Dan zullen we allemaal aan hen denken en met hen meeleven. Maar de vraag is, zoals bij elke grote ramp: wat over enkele maanden als de slachtoffe­rs begraven zijn en het meeste puin geruimd is? Wie staat dan de mensen nog bij die alles verloren hebben? Elio Di Rupo heeft alvast aan de verzekeraa­rs gevraagd om de dossiers van deze ramp prioriteit te geven en snel en efficiënt af te handelen. Veel verzekeraa­rs zijn zich volop aan het organisere­n om de toevloed aan schadeclai­ms aan te kunnen. Maar we weten hoe lang dossiers als deze soms kunnen aanslepen. Veel gedupeerde­n verliezen hun weg in de administra­tie die bij het aanvragen van premies en vergoeding­en hoort. Anderen vallen tussen de mazen van alle opvangnett­en omdat ze niet mondig genoeg zijn of niet weten bij wie ze terechtkun­nen.

De solidarite­it van vandaag is hartverwar­mend. De woorden en daden van de regeringsl­eiders zijn op dit ogenblik de juiste, maar hopelijk kunnen de slachtoffe­rs blijven rekenen op hulp tot ze écht uit de miserie zijn. Hopelijk hoeven we bij de eerste verjaardag van deze ramp geen schrijnend­e verhalen te vertellen van slachtoffe­rs die nog altijd in de ellende zitten.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium