Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“We gaan nu overal waar we kunnen kelders en garages leegpompen”

-

Vlaamse hulpdienst­en verleggen focus naar nazorg in regio Luik

De evacuaties in de regio Luik zitten er zo goed als op. Sinds vrijdagmid­dag is de focus van de brandweer verschoven naar het ruimen van de gigantisch­e berg puin en het leegpompen van de huizen. De zes Vlaamse hulpverlen­ingszones blijven paraat indien nodig.

Tot de middag was het voor de brandweer nog alle hens aan dek wat betreft evacuaties. Dat zegt majoor Mattias Detobel van Brandweer Zone Antwerpen, die vrijdagmid­dag de coördinati­e van de zes Vlaamse hulpverlen­ingszones voor zijn rekening nam. Andere zones zoals HVZ Kempen, die donderdag meehielp met de evacuaties, werden vrijdag niet opgeroepen.

“In de voormiddag voerden we nog een complexe evacuatie uit die zo’n drie uur duurde. In een huis vlak naast de Ourthe zat een koppel met zijn twee honden al twee dagen zonder eten vast op zolder”, aldus Detobel. “Door de immense stroming en het feit dat het water slechts een halve meter onder de dakrand stond, was de evacuatie geen evidentie. Gelukkig kregen we hen uiteindeli­jk veilig op de reddingsbo­ot.”

Na de middag bleek de acute fase, waarin mensenleve­ns gered moesten worden, onder controle. “Zo konden we onze focus verschuive­n. Nu begint de lange fase van nazorg. De komende uren en dagen zal de meeste aandacht richting het opruimen en leegpompen gaan”, zegt Detobel nog. “De aanwezige Vlaamse korpsen in deze regio gaan vanavond naar huis, maar blijven uiteraard paraat om uit te rukken indien nodig.”

Brandweer Zone Rivierenla­nd, vrijdag nog aanwezig met een boot- en duikteam, verlegt dit weekend de focus op ledigingsw­erken. “Zaterdag sturen we een wagen met pompen naar de regio. Waar het water laag genoeg staat, gaan we bijstand leveren om kelders en garages te helpen leegpompen”, aldus brandweerk­apitein Jan Anné.

 ?? FOTO BRANDWEER ZONE ANTWERPEN ?? Evacuatie van een koppel dat met de honden twee dagen vast zat op zolder.
FOTO BRANDWEER ZONE ANTWERPEN Evacuatie van een koppel dat met de honden twee dagen vast zat op zolder.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium