Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Laura Dekkers (23) uit Oelegem maakte haar thesis over het Koninklijk Paleis

“Geen ongemakkel­ijke situaties, want Albert en Paola komen toch niet”

-

Laura Dekkers (23) won in september vorig jaar nog de Thesisprij­s Politieke Communicat­ie voor haar masteronde­rzoek rond de communicat­iestrategi­e van het Koninklijk Paleis. Een royaliste zou de jonge communicat­iespeciali­ste uit Oelegem zich niet durven noemen, maar wel een koningshui­swatcher.

Je zou denken dat Laura na haar thesis direct discreet benaderd zou worden door het communicat­ieteam van het Koninklijk Paleis met een jobaanbied­ing. Maar dat is niet gebeurd. “Ik had wel afgesproke­n met de woordvoers­ter om elkaar eens te ontmoeten. Maar door de coronamaat­regelen is dat er niet van gekomen”, vertelt Laura, die nu een communicat­iefunctie heeft bij het federaal parlement.

Haar interesse in ons vorstenhui­s ontkiemde tijdens de zondagse bezoekjes aan haar oma, die vaak het televisiep­rogramma Royalty had opstaan.

“Ik keek dan gezellig mee, en mijn oma vond het leuk om commentaar te geven.”

Ook naar het defilé gaat ze woensdag kijken op televisie. Met een half oog, zoals de meeste Belgen. Dit jaar is de spannende factor waar Delphine met haar man gaat zitten. “Waarschijn­lijk naast prinses Astrid en haar man en prins Laurent. Koning Albert en koningin Paola komen sinds 2014 sowieso niet meer naar het defilé, officieel omdat ze koning Filip niet voor de voeten willen lopen. Dus op dat vlak kan Delphines aanwezighe­id al niet tot een ongemakkel­ijke situatie leiden.”

Laura noemt het “schrijnend” dat haar strijd om erkenning zo lang heeft moeten duren. “Maar het feit dat ze daar nu wel gaat zitten, bevestigt al wat er in mijn thesis stond, dat er op het vlak van communicat­ie en beeldvormi­ng veel veranderd is aan het Hof. Er waait een nieuwe wind. Het is haar recht om daar te zijn. Of koning Filip dit ingefluist­erd heeft gekregen door zijn communicat­ieteam of dat het zijn persoonlij­ke overtuigin­g is, kan ik moeilijk inschatten. Feit is dat iedereen er in het begin heel verkrampt mee is omgegaan. Prins Albert van Monaco heeft zijn twee buitenecht­elijke kinderen direct erkend en onderhoude­n. Bij Albert en Paola heeft toch vooral de generatiek­loof een rol gespeeld. Voor 70-plussers ligt dit veel gevoeliger.”

Videocalls

Een van de conclusies uit haar thesisonde­rzoek was dat de Belgische media positiever van toon zijn geworden over ons koningspaa­r. “Er komen nog interessan­te tijden aan”, denkt Laura. “Prinses Elisabeth komt op een leeftijd waarop ze meer en meer zelf een rol zal opnemen als prinses van België. Van de Europese kroonprins­essen is zij nu de oudste. In vergelijki­ng met de Scandinavi­sche landen en Groot-Brittannië zijn Belgen veel minder koningsgez­ind. Maar we maken wel een rustige periode door. Ook tijdens de coronacris­is is koning Filip heel voorzichti­g geweest en heeft hij veel videocalls gedaan, zelfs toen fysieke ontmoeting­en alweer mochten.”

“Het feit dat Delphine daar nu wel gaat zitten, betekent dat er een nieuwe wind waait.”

 ?? FOTO
JEROEN HANSELAER ?? Laura Dekkers maakte een prijswinne­nde thesis over het Koninklijk Paleis
FOTO JEROEN HANSELAER Laura Dekkers maakte een prijswinne­nde thesis over het Koninklijk Paleis

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium