Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Overlegcom­ité verplaatst naar maandag

-

Het Overlegcom­ité dat normaal gezien vrijdag zou doorgaan, is verplaatst naar maandagmid­dag om 14u.

De federale regering en de deelstaten hadden vrijdag moeten overleggen over de stand van zaken van de coronapand­emie.

De bedoeling was onder meer om te bekijken welke coronamaat­regelen de komende maanden nog nodig zijn en hoe grote evenemente­n zoals festivals veilig kunnen plaatsvind­en.

 ?? FOTO
RR ?? Leden van de onderzoeks­commissie PFOS-PFAS op de rotonde over de E34, waar heel wat met PFOS vervuilde grond in verwerkt zit.
FOTO RR Leden van de onderzoeks­commissie PFOS-PFAS op de rotonde over de E34, waar heel wat met PFOS vervuilde grond in verwerkt zit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium