Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Omwonenden zijn vertrouwen in overheid kwijt”

Onderzoeks­commissie in Zwijndrech­t om situatie met PFOS te bekijken

- CHRISTOPH MEEUSSEN

Heel wat leden van de Vlaamse parlementa­ire onderzoeks­commissie PFAS-PFOS zijn gisteren op werkbezoek naar Zwijndrech­t afgezakt. Ze praatten met getroffen boeren en omwonenden, bezochten de Oosterweel­werf en de 3M-fabriek. “Onze vragen houden we voor de bespreking onder ede in het parlement”, zegt voorzitter Hannes Anaf (Vooruit).

“We zijn eerst langsgewee­st bij 3M (dat vroeger PFOS produceerd­e, red.) en keken daar hoe het zit met de waterzuive­ring, in welk gebouw PFOS is geproducee­rd en waar nu precies een berm komt. Om juridische problemen te vermijden houden we de echte vragen voor in het parlement.”

Kluifroton­de

Aan de nieuwe ‘kluifroton­de’ kregen ze van bouwheer Lantis uitleg over de grond met de meeste vervuiling in. Ook de waterzuive­ringsinsta­llatie van Lantis werd bezocht. “Daar vertelde Lantis hoe ze verder zouden gaan met het rapport van PFOS-opdrachtho­uder Vrancken.”

Met enige vertraging eindigden ze de dag met gesprekken, onder meer met omwonenden. “Dat was met mensen van de actiegroep­en Grondrecht en Zwijndrech­t Gezond en met getroffen landbouwer­s”, zegt Anaf. “De impact op deze mensen is duidelijk groot. Ze vragen duidelijkh­eid over hoe dit is kunnen gebeuren en ook steun. Ze zijn hun vertrouwen in de overheid kwijt.”

“Ook Manu Claeys van stRaten-generaal was er. Daar was wel wat spanning, want hij zit mee in het Toekomstve­rbond (het project dat de mobiliteit en leefbaarhe­id in Antwerpen

moet verbeteren, red.), maar dat gesprek kwam wel los.”

Tot slot hebben de leden vakbonden van de Oosterweel­arbeiders ontmoet. “De arbeiders werken niet rechtstree­ks voor Lantis, maar voor meerdere bedrijven, met toevallig dezelfde arbeidsgen­eeskundige dienst. Er zijn extra veiligheid­safspraken gemaakt, maar de bezorgdhei­d blijft.”

Voorzichti­gheid

Het bezoek aan Zwijndrech­t kwam na een ochtendzit­ting in het Vlaams Parlement. Ze kregen uitleg over het rapport van PFOS-opdrachtho­uder Karl Vrancken. Die waarschuwd­e ervoor dat nieuwe normen niet te streng mogen zijn.

“Als je bijvoorbee­ld beslist om al het grondverze­t in Vlaanderen met PFOS-waarden boven 3 microgram per kilogram droge stof in te kapselen, dan vallen er veel meer werven dan de Oosterweel stil”, zei hij. “We moeten voor de volksgezon­dheid zeker strenger zijn, maar als je een nieuw normenkade­r wil, moet je kijken naar de impact op de maatschapp­ij.”

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium