Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Cuba is een gefaalde staat die zijn bevolking onderdrukt”

Joe Biden haalt uit naar plaatselij­ke regering

- JOKE VANDER MIJNSBRUGG­E

Sinds de start van de opstanden zitten de Cubanen nog steeds in de miserie. Ze hebben onvoldoend­e vaccins, hun mobiele internet is geblokkeer­d en de economie duikt de dieperik in. Amerikaans president Joe Biden haalde uit naar het beleid. Hij noemde Cuba een “gefaalde staat” en wierp zich op als redder in nood van het volk. Hij is bereid vaccins te sturen en wil de toegang tot het internet herstellen. Een pleister op de wonde, maar lang geen oplossing voor de Cubaanse crisis.

“Cuba is een gefaalde staat die zijn bevolking onderdrukt.” Joe Biden nam in zijn persconfer­entie na de meeting met Duits bondskanse­lier Merkel, geen blad voor de mond. Sinds de demonstrat­ies tegen het regime afgelopen zondag zijn duizenden Cubanen gearrestee­rd en viel er één dode.

De overheid saboteert het mobiele internet en blokkeert de toegang tot socialemed­iaplatform­en zoals Facebook en Whatsapp. Intussen stort de economie op Cuba verder in en heerst er een nijpend tekort aan coronavacc­ins.

Biden verklaarde de Cubaanse bevolking te willen steunen. De bevolking, maar niet het communisti­sche beleid van president Miguel Diaz-Canel. “Ik ben bereid om een aanzienlij­ke hoeveelhei­d vaccins te sturen, maar enkel als men mij kan verzekeren dat een internatio­nale organisati­e ze werkelijk zal toedienen”, zei Biden. Ook zei hij een oplossing te willen zoeken voor het internet, via op satelliet gebaseerde netwerken of via ballonnen op grote hoogte.

Mediaoorlo­g

Maar is dat werkelijk allemaal in het belang van de Cubanen? “Tussen de VS en Cuba heerst er een mediaoorlo­g die al een hele tijd aan de gang is”, zegt Cubakenner Marc Vandepitte. “De VS proberen al zestig jaar een regimewiss­el door te voeren, en trachten de Cubaanse bevolking via de media te manipulere­n. In 2010 al lanceerden ze op Cuba een soort Twitter, ZunZuneo. Toen bleek dat de Amerikanen profielen en categorieë­n toekenden aan de gebruikers, om gerichte politieke boodschapp­en te sturen en de bevolking op te zetten tegen het communisti­sche regime, viel het platform stil.”

Volgens Vandepitte werden de opstanden van de voorbije week ook ingefluist­erd door de VS. “Als je kijkt naar foto’s van de demonstrat­ies in de twaalf gemeenten, zie je overal dezelfde logo’s, dezelfde spandoeken”, zegt hij. “Dat wil zeggen dat de betogingen niet spontaan zijn ontstaan, ze zijn voorbereid. De ngo Cuba Decide, opgericht door een Amerikaan uit Miami, financiert ze. En er is natuurlijk veel onvrede op Cuba, dus vele Cubanen zijn wel spontaan mee opgestapt.”

Opgestookt of niet, de Cubanen hebben dringend voeding en medicijnen nodig. En een beleid dat hen door de coronacris­is loodst.

De economie lijdt, en niet in het minst door het wegvallen van het toerisme, een belangrijk­e bron van inkomsten voor het land. Maar ook het embargo van de VS, dat sinds 1962 alle handel met het communisti­sche Cuba verbiedt, zet het land klem. En daar komt vanuit de buurlanden steeds meer kritiek op, zegt Vandepitte. “Mexico zei: als je écht wil helpen, Biden, stop dan met het embargo.”

 ?? FOTO AFP ?? Sinds vorige zondag zijn er op verschille­nde plaatsen in Cuba protesten tegen het regime.
FOTO AFP Sinds vorige zondag zijn er op verschille­nde plaatsen in Cuba protesten tegen het regime.
 ?? FOTO AP ?? Amerikaans president Joe Biden geeft aan Cuba te willen helpen, maar alleen onder voorwaarde­n.
FOTO AP Amerikaans president Joe Biden geeft aan Cuba te willen helpen, maar alleen onder voorwaarde­n.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium