Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Nu volop water wegpompen om erger te voorkomen”

Water van hogergeleg­en gebieden stroomt dorpen binnen

- THEO DERKINDERE­N

De brandweer heeft vrijdagavo­nd zware pompen ingezet om overtollig water weg te krijgen uit delen van Leest en Hombeek. De hele dag liep er water uit hogergeleg­en gebieden via de velden richting de Mechelse deelgemeen­ten. “We moesten ingrijpen om erger te voorkomen”, zegt de brandweer.

Donderdag ontstond er wateroverl­ast in het Heike en Schoorstra­at in Hombeek. Maar ook in de Kapelseweg en Tiendeschu­urstraat in Leest waren er problemen met het water en stonden de rijbaan en velden helemaal onder water. Ook een drietal woningen in de buurt kreeg water binnen.

“We hebben vrijdag de hele dag water weggepompt, maar ondanks al dat werk, verslechte­rde de situatie. Het grote probleem is dat er heel wat water van hogergeleg­en gebieden naar lagere gebieden zoals Leest en Hombeek kwam gelopen”, licht brandweero­fficier Ronny Cornelis toe.

“Het was duidelijk dat er moest ingegrepen worden om te vermijden dat de situatie zaterdag nog slechter zou worden en er eventueel gevaar zou dreigen voor nog meer woningen. Daarom is er beslist om een grote debietpomp in te zetten in de Tiendeschu­urstraat. Van daaruit trachten we zo veel mogelijk water weg te krijgen. We hebben over een afstand van 1.200 meter slangen gelegd om het water weg te pompen richting Leest-centrum. Op deze manier hopen we de wateroverl­ast te kunnen stoppen.”

In de Dorpsstraa­t wordt het water dan in de riolering gepompt zodat het verder kan afgevoerd worden. “We hebben een extra pomp geplaatst in de Winkelstra­at die 15.000 liter per minuut kan pompen. In Leest zal er zo dus 20.000 liter per minuut weggepompt worden.”

Ook ter hoogte van het Brughuis in Leest heeft de brandweer in de loop van vrijdag een pomp geplaatst om water weg te pompen. De Zenne zelf stond vrijdag de hele dag opvallend hoog. “Eigenlijk was het 48 uur hoogtij op de Zenne. De kleppen tussen de beken en de Zenne zijn daardoor overal afgesloten en zo kunnen de beken ook niet afzetten in de rivier. Water wegpompen in de beken is dus geen optie omdat het via die weg niet weggeraakt. De enige optie is de riolering in het centrum van Leest.”

Dorpsstraa­t afgesloten

Door de hele operatie van vrijdagavo­nd werd de Dorpsstraa­t in Leest afgesloten voor het verkeer. “Het grote probleem is dat de riolering aan de overkant van de Dorpsstraa­t ligt. Onze grote debietslan­gen moeten we dus over de rijbaan leggen, zodat autoverkee­r onmogelijk is. In samenspraa­k met de politie werd een lokale omleiding voorzien.”

De pompwerken zouden de hele nacht in beslag nemen.

 ?? FOTO WARD BOSMANS ?? In de Tiendeschu­urstraat in Leest waren er problemen met het water. Een drietal woningen in de buurt kreeg water binnen.
FOTO WARD BOSMANS In de Tiendeschu­urstraat in Leest waren er problemen met het water. Een drietal woningen in de buurt kreeg water binnen.
 ?? FOTO WARD BOSMANS ?? De brandweer legde over een afstand van 1.200 meter slangen om het water weg te pompen richting Leest-centrum.
FOTO WARD BOSMANS De brandweer legde over een afstand van 1.200 meter slangen om het water weg te pompen richting Leest-centrum.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium